XXIII Curs d’Endocrinologia Pediàtrica | Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus


Direcció del curs:

Prof. D. Yeste

Prof. M. Clemente

Prof. A. Carrascosa

Objectius específics

  • Actualitzar el diagnòstic I el tractament de les dislipèmies pediàtriques (hipercolesterolèmia, hipertrigliceridèmia i hiperlipèmia mixta)
  • Actualització de les tècniques de diagnòstic molecular en Endocrinologia Pediàtrica
  • Actualització de la insuficiència suprarrenal primària amb discussió interactiva de casos clínics
  • Abordatge del pacient pediàtric amb nòdul tiroide. Utilitat de l’ecografia i indicacions de la PAAF. Presentació de l’experiència de la nostra unitat.
  • Aproximació diagnòstica al pacient amb genitals ambigus. Actualització del diagnòstic molecular d’aquests pacients (nous gens i bases genètiques). Discussió interactiva de casos clínics.

Acreditació

Sol·licitada l’acreditació per part del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut.

S’entregarà certificat d’assistència als alumnes presents en el 100% de les sessions.

Quota d’inscripció

Inscripció fins el 15/02/2021: 350,00€

Inscripció des del 16/02/2021: 400,00€

Inclou: assistència online i documentació oficial

Secretaria tècnica: Aula Vall d’Hebron – Secretaria Tècnica activitats formatives externes – inscripcionsaulavh@vhebron.net – 693785436

Dijous, 18 DE MARÇ

16:00 h Mòdul III. Anomalies de la Diferenciació sexual.

Moderació: M. Ramon Krauel

– Genitals ambigus: aproximació diagnòstica. D. Yeste

– Nous gens en DSD. Origen oligogènic de les anomalies del desenvolupament sexual. N. Camats

17:30 h Descans

18:00 h Presentació i discussió de casos clínics

– Recent nascut amb genitals externs femenins i tumoració inguinal. P. Yesquen

– Amenorrea primària i hirsutisme. L. Soler

– Amenorrea primària i absència de desenvolupament mamari. A. Fàbregas

18:45 h DiscussióPublicació original

XXIII Curs d’Endocrinologia Pediàtrica | Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus
× +info?
%d bloggers like this: