Vol Ariane 5 VA260, Juice: totalment integrat i llest per al llançament
Publicació original

Vol Ariane 5 VA260, Juice: totalment integrat i llest per al llançament