Valoració de l’organització del curs 20/21 per part de les famílies


A finals de trimestre hem fet una enquesta a totes les famílies del centre per tal que valoressin diferents aspectes de l’organització del curs 20/21, en relació a les mesures de la Covid-19.

S’ha demanat la seva opinió sobre cinc aspectes diferents:

  1. ORGANITZACIÓ: grups estables, entrades i sortides diferenciades, esbarjos per sectors
  2. INFORMACIÓ REBUDA: inici de curs, canvis organitzatius, autoritzacions i altres documents a presentar…
  3. MESURES DE PREVENCIÓ: llocs fixos a l’aula, control de temperatura, ús de mascaretes, higiene de mans, ventilació dels espais…
  4. FUNCIONAMENT EDUCATIU: condicions de treball, actuacions des de les matèries, acompanyament tutorial…
  5. FACTORS EXTERNS: incidència al centre de la normativa general, informació per part de les autoritats sanitàries i educatives, transport escolar…

Els quatre primers aspectes han estat molt ben valorats per les famílies, amb una puntuació superior a 4 sobre 5 (un 1 significava “Molt malament” i un 5 volia dir “Molt bé”). El més ben valorat de tots ha estat la INFORMACIÓ REBUDA per part del centre (amb un 4,42 sobre 5), en especial la informació tramesa per correu electrònic i mitjançant les xarxes socials.

Per altra banda, el que ha rebut una puntuació més baixa han estat els FACTORS EXTERNS (amb un 3,95 sobre 5). El més criticat ha estat la falta de separació per nivells i grups en el transport escolar, un punt feble de cara a la traçabilitat ja que en cada ruta s’hi barreja l’alumnat de tots els grups estables de l’Institut, i també pel fet que s’acumula a les portes del centre quan arriben els autocars i fan baixar tothom de cop (o bé quan el retenen abans de deixar-lo pujar).

Aquest és un dels factors que ens ha portat a realitzar noves modificacions en el pla d’organització del curs 2020/20021, en concret endarrerir la sortida dels darrers grups ja que, si complim la prescripció del departament d’Educació (separar 10 minuts la sortida entre grups) es produeix el contrasentit que l’alumnat s’ha d’esperar tot barrejat davant dels autocars fins que obren les portes. Per tant, a partir de Nadal es farà només amb 5 minuts de separació, per reduir el nombre de contactes a l’exterior.

Finalment, després d’algunes setmanes amb algun grup confinat, en aquests moments tenim l’institut amb funcionament plenament presencial. Creuem els dits perquè duri i puguem passar el Nadal sense quarantenes…Publicació original

Valoració de l’organització del curs 20/21 per part de les famílies
× +info?
%d bloggers like this: