Una plataforma digital formativa per recuperar la salut desatesa de les dones


La ciència és androcèntrica i ha invisibilitzat tradicionalment les dones, ignorant-les en la recerca, infradiagnosticant les malalties que més ens afecten, menystenint-ne els símptomes i no diferenciant prou els seus cossos dels masculins normatius. Això es tradueix en falta de formació i informació amb perspectiva de sexe i gènere de pacients i professionals, dues cares d’aquesta desigualtat de gènere.

igualitària és una entitat de nova creació que es dedica a fer accions per una salut amb perspectiva de sexe i gènere i ha posat en marxa una campanya de cofinançament amb la Fundació Goteo juntament amb la iniciativa Matchimpulsa per crear una plataforma digital formativa en la salut de les dones.

L’eina tindrà una línia de formació per a la ciutadania i una altra per a professionals per un millor abordatge clínic, a més d’un espai d’investigació per reunir professionals tant d’àmbit local com internacional, i un apartat de divulgació amb continguts oberts perquè puguin arribar a tota la població. “La idea és que el dret a la salut i el dret a la informació pugui arribar al màxim de gent”, apunta Helena Casadevall, presidenta de l’entitat.

Prenent com a referent l’endocrinòloga pionera Carme Valls-Llobet, des d’Igualitàrium creuen que falta promoció de la salut però també alfabetització, i la via és l’acció comunitària per fer un treball conjunt. “La pròpia persona ha de ser protagonista i part activa de la seva salut”, recuperar el coneixement que tenien les nostres avantpassades a través de l’experiència, però “sumant-hi ara la ciència”.

El format en línia permet arribar a més persones usuàries. “Pensem que és una embranzida per recuperar tots aquests anys d’endarreriment que portem del cos de la dona respecte al cos de l’home”, afegeix.

“Tot i que està començant a canviar, encara s’estudia el cos de l’home com universal sense veure la dona com un cos integral i el resultat dels estudis i els tractaments s’apliquen als dos”, afirma Casadevall.

Tothom sap que el símptoma d’un atac de cor és que et faci mal el braç esquerre, però resulta que això és el símptoma en els homes. Els de les dones són més estesos: dolors abdominals i a l’esquena. Això fa que s’endarrereixi el diagnòstic i perjudica l’esperança de vida, explica.

Aquest és només un dels exemples que se sumen a malalties poc investigades que afecten especialment les dones com la fibromiàlgia o la depressió, o el desconeixement sobre la sexualitat femenina. Una desatenció que cal revertir perquè “millorar la salut de les dones és millorar la salut de la societat, que en extensió és tota la humanitat”.Publicació original

Una plataforma digital formativa per recuperar la salut desatesa de les dones
× +info?
%d bloggers like this: