Les ofertes d’ocupació que EURES, com a xarxa europea de serveis d’ocupació, rep es difonen a través del portal d’ocupació EURES.

Si desitges emprendre una cerca d’ocupació en creuers al marge de l’oferta EURES, et recomanem prudència, ja que és un àmbit en el qual proliferen suposades companyies que ofereixen dubtoses ofertes de treball condicionades al pagament de diverses quantitats econòmiques.
A continuació oferim una sèrie de consells que esperem siguin d’utilitat.
Per afrontar amb perspectives d’èxit aquesta cerca d’ocupació és fonamental disposar de sidos coneixements d’anglès, sent habitual que se sol·liciti el coneixement d’un segon i tercer idioma, així com experiència professional en l’ocupació a la qual es pretengui accedir.
Cal tenir en compte que el treball en un buc presenta particularitats quant a les condicions de treball, drets i obligacions del treballador. La jornada laboral, períodes de descans, vacances… són diferents al treball en terra i la legislació a aplicar en la regulació d’aquestes condicions pot variar segons els països.
Es valora molt l’experiència i un bon nivell d’anglès. Els llocs que s’ofereixen poden ser de personal sanitari, de manteniment, bellesa i cures personals, ani­mación, hostaleria, neteja, fotògrafs, dependents, etc.
Cal tenir en compte que moltes d’aquestes empreses no es regeixen per la legislació de la Unió Europea.

¿Què suposa treballar en un creuer?

Vives i treballes a bord, la qual cosa suposa 7 dies a la setmana, unes 10 hores cada dia.

¿Hi ha temps lliure?

Encara que es treballi 7 dies a la setmana, els membres de la tripulació van acumulant els seus períodes de descans de manera que gaudeixen d’ells d’una sola vegada abans d’acabar el seu contracte.

¿Quina durada tenen les vacants?

Depèn del tipus de lloc, entre 4 i 10 mesos.

¿Què demanen les empreses?

Per als treballs en creuers es fan exhaustius processos de selecció, ja que cada lloc i càrrec té unes funcions molt determinades i es precisa una preparació i uns requisits concrets, sent habitual que es demani experiència prèvia, encara que tam­bién hi ha llocs de menor nivell en els quals no és totalment necessària.
Entre els requisits que s’exigeixen al personal de bord es troba tenir un caràcter simpàtic i agradable, capacitat per transmetre positividad i de relació interpersonal, ser capaç de treballar en equip. Per això, és habitual que se cerqui a professionals pro­cedents del sector d’hostaleria i serveis amb titulacions en turisme, gestió hotelera
o relacions públiques, entre unes altres.
A part d’aquestes exigències, en alguns processos de selecció s’exigeix tenir formació marítima bàsica per a l’obtenció de la Targeta Professional de la Marina Mercant, així com el Certificat de Control de Multituds, Familiarització i Seguretat a bord de­Bu ques Ro-Ro de Passatgers, d’acord amb les exigències imposades pels acords STCW signats pels membres de l’Organització Marítima Internacional en la qual s’inclou Espanya. Es tracta de programes formatius que es tramiten amb total facilitat i pagant una petita taxa administrativa o cap en el cas de cursos subvencionats.
Webs on es parla de la necessitat de posseir el STCW 95
Conveni internacional per a la formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar per treballar en un creuer.

Webs per a la cerca d’ocupació:
A continuació s’indiquen, a títol informatiu, algunes webs per a la cerca d’em­pleo. És preferible no pagar a agències que només ofereixen informació de companyies perquè no se’ns garanteix a cap moment que anem a obtenir un lloc de treball. El millor és sol·licitar vacants directament a les companyies:

Webs d’ocupació de les línies de creuers:

Altres enllaços:

Per optar a llocs a l’àrea de l’entreteniment a bord: cantants, ballarins, animadors, músics, etc.Publicació original

Treballar a Espanya | Servei Públic d’Ocupació Estatal
× +info?
%d bloggers like this: