Tecnologies de la informació i la comunicació. Departament de Salut


El desplegament de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) està sent essencial per donar resposta a una realitat cada vegada més complexa i especialment innovadora en l’àmbit de la salut. En el nostre entorn, aquest desenvolupament tecnològic s’està produint de manera esglaonada per aconseguir adaptar el sistema sanitari català a un escenari de més exigència per part de la ciutadania, dels professionals sanitaris i dels equips de gestió en salut i gestió social.

El Departament de Salut reconeix el paper estratègic de les TIC per contribuir a un sistema sanitari de qualitat, modern i sostenible, per això, actualment es troba impulsant un nou model de sistemes d’informació al conjunt del SISCAT per al canvi en l’atenció assistencial a Catalunya.Publicació original

Tecnologies de la informació i la comunicació. Departament de Salut
× +info?
%d bloggers like this: