Tècnic de gestiò de projectes TIC (Labware-LIMS) Barcelona la BANC DE SANG I TEIXITS.


requisits mínims

Experiència mínima de 4 anys en el desenvolupament de les funcions a realitzar, Coneixements tècnics del sistema d’informació Labware-LIMS per poder realitzar tasques de gestió de projectes, configuració i manteniment., Coneixement funcional dels processos assistencials de teixits, progenitors, cordó, cèl·lules o teràpies avançades amb capacitat de gestió de projectes i orientat al manteniment de la solució Labware-LIMS.

Descripció

1. Gestionar els projectes de SI que li siguin assignats, planificant la relació de tasques del projecte d’acord amb el client intern.

2. Identificar i gestionar els riscos dels projecte, proposant per avançat mesures per reduir-los i alternaves d’execució

3. Gestionar els requeriments funcionals d’alt nivell amb el client intern, assegurant que queden coberts en el desplegament del projecte. Ser el referent del coneixement dels processos i configuració de les aplicacions corporatives.

4. Establir les relacions de treball entre els diferents departaments i Sistemes.

5. Re-enginyeria de processos: implantació de nous processos de treball a l’àrea TIC i departaments implicats.

6. Acompanyar en la relació amb els proveïdors.

7. Assessorar en procediments de treball i la gestió del canvi.

8. Definir i mantenir els quadre de comandament dels projectes.

9. Suport a la Direcció de SI.

10. Complir amb les funcions que estableix el Manual de Prevenció, Qualitat i Medi ambient.Publicació original

Tècnic de gestiò de projectes TIC (Labware-LIMS) Barcelona la BANC DE SANG I TEIXITS.
× +info?
%d bloggers like this: