L’Ajuntament de Manresa porta a aprovació del ple quatre línies d’ajuda dirigides a petits tenidors per incentivar que posin els pisos buits a lloguer social

L’Ajuntament de Manresa porta a aprovació del ple quatre línies d’ajuda dirigides a petits tenidors per incentivar que posin els pisos buits a lloguer social

Actualment, s’estima que el 73% de l’habitatge buit de Manresa és a mans de petits propietaris. Es proposen ajudes per pagar l’IBI com que participin en programes de lloguer social, per ampliar la cobertura de l’AvalLiniciar Sessió, i perquè la