L’Ajuntament de Manresa presenta el projecte ‘Espais Amics’, que converteix els equipaments públics municipals en espais d’atenció i de suport a la ciutadania

L’Ajuntament de Manresa presenta el projecte ‘Espais Amics’, que converteix els equipaments públics municipals en espais d’atenció i de suport a la ciutadania

La iniciativa s’adreça a tota la ciutadania, però posa especial atenció a les persones grans i a col·lectius que, pel motiu que sigui, tenen dificultats per accedir als recursos que ofereix l’administració. Als equipaments municipals podran fer una trucada d’urgència,

L’Ajuntament de Manresa porta a aprovació del ple quatre línies d’ajuda dirigides a petits tenidors per incentivar que posin els pisos buits a lloguer social

L’Ajuntament de Manresa porta a aprovació del ple quatre línies d’ajuda dirigides a petits tenidors per incentivar que posin els pisos buits a lloguer social

Actualment, s’estima que el 73% de l’habitatge buit de Manresa és a mans de petits propietaris. Es proposen ajudes per pagar l’IBI com que participin en programes de lloguer social, per ampliar la cobertura de l’AvalLiniciar Sessió, i perquè la

× +info?