La regidoria Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) naix amb la necessitat de l’administració electrònica i té com a principal objectiu l’establir les diferents línies estratègiques d’actuació que conduiran a una major eficiència en la gestió administrativa i al desenvolupament de la societat de la informació, d’aquesta manera es pretén generar una administració electrònica més útil i pròxima al ciutadà, dissenyar, desenvolupar i impulsar el desplegament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Per a això es treballa a generalitzar l’ús de solucions reals i rendibilitzar les infraestructures de comunicacions, així com la implantació de noves tecnologies en la gestió municipal, dotant tant al ciutadà com als empleats municipals de les eines informàtiques necessàries.Publicació original

Regidoria de TIC | Ajuntament de Museros
× +info?
%d bloggers like this: