El Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023 té per objectiu contribuir al desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat immersa en constants transformacions i canvis. Per tal d’assolir aquest objectiu és necessari assegurar la connectivitat dels centres educatius i proporcionar els equipaments necessaris a alumnes i docents.

El curs 2020-2021 els centres públics rebran els equipaments destinats als docents i els destinats a tots els alumnes dels nivells educatius de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i CFGM, així com als alumnes que no disposen d’ordinadors a les seves llars dels nivells educatius de 5è i 6è de primària, 1r i 2n d’ESO i CFGS.

Des del centre es posarà a la disposició de l’alumnat un d’aquests ordinadors per tal que en facin el bon ús necessari per seguir el seu aprenentatge. És responsabilitat de l’alumnat assegurar-se que es manté en bon estat al llarg de tot el curs, moment en el qual s’haurà de retornar al centre. El centre pot demanar al llarg del curs diversos punts de control si així ho considera. Recordeu que l’ordinador no és propietat de l’alumnat, sinó que el centre el deixa en préstec.

Amb l’objectiu de gestionar les incidències amb l’equipament del centre cedit a l’alumnat, s’ha creat el protocol d’atenció TIC.

Protocol d’atenció TIC a l’alumnatPublicació original

Protocol d’atenció TIC a l’alumnat
%d bloggers like this: