Protecció a les víctimes d’assetjament sexual a l’àmbit universitari. gencat.catLes víctimes d’assetjament sexual es poden traslladar d’universitat de manera gratuïta gràcies al conveni de col·laboració subscrit entre el Govern i les 12 universitats catalanes. S’hi pot acollir l’alumnat universitari que acrediti la condició de víctima d’assetjament sexual per raó de sexe o per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere.

Com iniciar el procediment

  • Les universitats han d’haver aplicat el protocol d’actuació.
  • El trasllat ha de tenir un caràcter voluntari.

Actualment, les dotze universitats catalanes disposen de protocols contra la violència masclista i també contra la LGBTIfòbia.

El conveni manifesta explícitament el compromís de coordinar-se de manera real i efectiva per tal d’evitar la revictimització de la persona assetjada.Publicació original

Protecció a les víctimes d’assetjament sexual a l’àmbit universitari. gencat.cat
× +info?
%d bloggers like this: