[cat] El present TFM tracta sobre el problema del sobrepès i l’ obesitat en adolescents
escolaritzats i fa un repàs a l’ opinió i evidència científica que existeix avui dia
sobre el tema.
Aquest va dirigit a quart curs de l’ àrea d’ Educació Física de secundària i té l’
objectiu principal d’ analitzar i presentar la prevenció i millora del sobrepès i l’
obesitat en adolescents escolaritzats, i a més, fer una proposta teòrica recolzada
en la intervenció i aplicació de les TIC a les aules de secundària.
El document té dues parts ben diferenciades. Una primera més teòrica on es
tracten aspectes claus relacionats amb el sobrepès i l’ obesitat al món
adolescent, com identificar-la i categoritzar-la, prevalences, sobre cost
econòmic, quins factors són els desencadenants i les seves conseqüències i
després un seguiment de les recomanacions respecte a tipus i quantitat d’
activitat física recomanada, alimentació i hàbits saludables. A més, en aquesta
primera part teòrica, es tracta el currículum de l’ àrea específica i la seva relació
amb la patologia objecte d’ estudi.
La segona part del present treball és una proposta pedagògica, creada pel propi
autor del document i titulada ZerObesitApp. Pretén aplicar-se a les aules d’
Educació Física i poder tractar el sobrepès o l’ obesitat d’ una manera pràctica i
fent conscient a l’ alumnat sobre el seu estat de salut, millorant-la si cal o
prevenint l’ aparició d’ índexs de sobrepès o obesitat.
Aquesta proposta es recolza en l’ ús de les aplicacions del telèfon mòbil (App).
Persegueix una participació activa per part de l’ alumnat, on existeixi una
actuació integral per la prevenció i millora del sobrepès i l’ obesitat, i a més, que
permeti actuar a tres nivells fonamentals; dirigir-se cap una alimentació
saludable, la creació de nous hàbits beneficiosos o la ruptura d’ hàbits nocius per
la salut i l’ augment en la pràctica d’ activitat física i la seva adherència en el
temps.Publicació original

proposta d’aplicació a secundària mitjançant les TIC per la prevenció i millora del sobrepès i l’ obesitat en adolescents escolaritzats
%d bloggers like this: