Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis (PREE). Institut Català d’EnergiaSegons el Reial decret 737/2020 de 6 d’agost, els beneficiaris són les Comunitats Autònomes, ja que són aquestes les que s’encarreguen de tramitar els aujts i fer-los arribar als seus destinataris finals, que són els següents:

Destinataris últims dels ajuts (residència fiscal a Espanya): 

  1. Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietaris d’edificis existents (o parts de l’edifici en el cas de l’opció B) destinats a qualsevol ús. ​
  2. Les comunitats o agrupacions de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge (article 5 de la Llei 49/1960, de Propietat Horitzontal). ​
  3. Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis (article 396 del Codi Civil) i sense títol constitutiu de propietat horitzontal. ​
  4. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis (mitjançant contracte vigent a llarg termini) que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l’actuació.​
  5. Les empreses de serveis energètics (ESEs). Hauran d’actuar en funció del contracte amb la propietat i dur a terme les inversions.​
  6. Els ajuntaments, les diputacions provincials, el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques o entitats locals equivalents, i les Mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols. ​
  7. Les Comunitats locals d’energia, les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia, segons la Directiva 2018/2001, la Directiva 2019/944 o el Reial Decret Llei 23/2020.​Source link

Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis (PREE). Institut Català d’Energia
× +info?
%d bloggers like this: