Premi Bcn Fem Tech, per l’equitat de gènere al sector de les TIC


Feminismes i Dona. Nou premi per donar visibilitat, reconeixement i suport als projectes del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la ciutat liderats per dones.

L’Ajuntament de Barcelona convoca el premi Bcn Fem Tech per l’equitat de gènere al sector de les TIC. El termini de presentació finalitza el 29 de setembre.

Aquest premi s’emmarca en la mesura de govern del mateix nom i té com a objectiu donar visibilitat, reconeixement i suport als projectes del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la ciutat liderats per dones i contribuir a combatre, així, l’escletxa digital de gènere a la ciutat.

Els premis reconeixen, amb una dotació de 8.000 euros per cada categoria, els millors projectes presentats en cadascuna de les modalitats d’acord amb les categories següents:

  • Categoria A: STEM, gènere i infància
  • Categoria B: Dades amb mirada de gènere en el sector de la tecnologia
  • Categoria C: Violències a les xarxes
  • Categoria D: Visibilitat de les dones ‘tech’ a la ciutat de Barcelona

Els projectes han de tenir com a eix la ciutat de Barcelona, pel que fa a temàtica, públic objectiu o marc d’incidència i s’han de dur a terme durant l’any 2021 i primer trimestre del 2022.

Poden concórrer al premi les persones físiques o jurídiques, públiques o privades amb nacionalitat espanyola o residents a l’Estat, així com les agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat que reuneixin les condicions que estableixen les bases d’aquesta convocatòria i la normativa d’aplicació.

el termini de presentació va de1 de setembre al 29 de setembre (ambdós inclosos) i s’ha de presentar un formulari d’inscripció, una memòria i els CV de les persones que compondran l’equip de treball.

Podeu accedir a la informació, la documentació i els canals de presentació per mitjà de l’enllaç següent:Publicació original

Premi Bcn Fem Tech, per l’equitat de gènere al sector de les TIC
× +info?
%d bloggers like this: