Oberta la inscripció a les proves d’accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys. gencat.catDel 2 a l’11 de febrer està oberta la matrícula per inscriure’s a les proves d’accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys.

Accés per a majors de 25 anys

Les proves per a les persones més grans de 25 anys són comunes per al conjunt de les universitats de Catalunya. Consten d’una fase general, igual per a totes les persones candidates, i una fase específica.

Accés per a majors de 40 anys

Pel que fa a l’accés als majors de 40 anys, podran optar les persones que acreditin experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau i que no disposin de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d’accés.

Accés per a majors de 45 anys

La prova d’accés a la universitat per a les persones més grans de 45 anys és comuna per al conjunt de les universitats de Catalunya. Consta d’una fase general, igual per a totes les persones candidates i una entrevista personal. La prova d’accés, un cop superada, té validesa indefinida, però l’entrevista personal, amb resolució final d’apte, només tindrà validesa l’any en el qual es fa.

Com inscriure’s

En tots tres casos la matrícula es fa per internet, des del portal d’accés a la universitat. Només serà vàlida si es fa el pagament i es presenta tota la documentació fins el dia 11 de febrer de 2021 (inclòs).Publicació original

Oberta la inscripció a les proves d’accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys. gencat.cat
× +info?
%d bloggers like this: