Curs d’Especialització de Formació Professional – Fabricació intel·ligent – CEPF IM01


Competència general


La competència general d’aquest curs d’especialització consisteix a desenvolupar i gestionar projectes d’adaptació de processos productius, identificant els objectius de producció, tenint en compte els indicadors clau de rendiment (KPIs), i aplicant tecnologies avançades de control de la producció i els requeriments de qualitat i seguretat.


Continguts

MP1. Processos productius intel·ligents

165h

MP2. Metrologia i instrumentació intel·ligent

66h

MP3. Entorns connectats a xarxa i Internet de les coses

132h

MP4. Virtualització de màquines i processos productius

132h

MP5. Formació en centres de treball

105h

Requisits

Títols acadèmics que són necessaris per poder accedir al Curs d’Especialització en Fabricació Intel·ligent:

 • Títol de tècnic o tècnica superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Disseny en Fabricació Mecànica
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Mecatrònica Industrial
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Manteniment Electrònic
 • Títol de tècnic o tècnica superior en Automatització i Robòtica Industrial


Calendari

 • Presentació de sol·licituds: del 14 al 20 de gener de 2021
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 22 de gener de 2021
 • Sorteig a efectes de desempat: 25 de gener de 2021
 • Presentació de reclamacions: del 25 al 27 de gener de 2021
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 29 de gener de 2021
 • Matrícula: a partir del 29 de gener i fins l’inici del curs


Sol·licitud de preinscripció


Més informacióPublicació original

Nou curs d’especialització de formació professional
× +info?
%d bloggers like this: