Només una de cada cinc entitats socials ha integrat la digitalització en tots els seus processos


Un 96% de les entitats socials són conscients de la importància de la digitalització però només una de cada cinc (el 21%) l’ha integrat en tots els seus processos. Les dades són de l’estudi sobre l’estat de la digitalització al Tercer Sector elaborat per m4Social, el projecte d’innovació digital de la taula del Tercer Sector, que ha volgut identificar la maduresa digital de les entitats.

La principal causa d’aquestes carències en la digitalització assenyalada per les entitats consultades és la falta de pressupost, però un altre dels motius és la bretxa digital que afecta tant a les persones ateses com a les mateixes professionals del sector (el 39% afirmen que els equips no tenen prou competències).

Tot i així, l’estudi determina que el 62% de les entitats tenen un grau de maduresa intermedi i confirma que el 76% ha patit una acceleració en aquest àmbit arran de la pandèmia. Tal com ha concretat la gerent de la Taula, Anna Albareda, durant la presentació d’aquest dimecres, això indica que comencen a modernitzar el model de treball, però de forma reactiva, aïlladament i amb falta de lideratge i professionalització.

El seu grau de maduresa és superior en les entitats amb més nombre de persones treballadores i amb un pressupost més alt. També en el cas de les que tenen un programa d’avaluació i desenvolupament, les que utilitzen eines col·laboratives o les que tenen sistemes de recollida de dades. Per col·lectius, les entitats que treballen amb gent gran són les menys digitalitzades, mentre que les que treballen amb dones i persones LGTBI són les que ho són més.

L’estudi assenyala un augment del compromís ètic en relació a les noves tecnologies. El 65% utilitzen algunes eines de programari lliure i el 8% no fa servir cap eina de programari privatiu. Tanmateix, la majoria ho fa per raons econòmiques i no per valors socials.

L’anàlisi de dades, entre els deures pendents

Els principals reptes de la digitalització són la ciberseguretat ja que només el 22% de les entitats hi destinen un pressupost, les dades perquè el 51% de les entitats només recull informació bàsica de les persones participants i només el 10% utilitzen eines d’anàlisi avançades, i la comunicació: només el 20% utilitza eines de monitoratge i en més de la meitat dels casos les xarxes socials les porten persones no professionalitzades en aquest àmbit.

Per això, la conclusió de l’estudi és que les entitats tenen un llarg camí per recórrer per millorar les competències digitals de professionals i col·lectius, i la gestió de les dades, abordar les TIC des d’una perspectiva estratègica i crear una cultura organitzativa més innovadora que posi les persones al centre.

D’aquesta manera, la tecnologia ha de ser “una oportunitat per accelerar solucions” i “s’ha de constituir com a garant de drets”, com ha dit Enric Vinaixa, secretari del departament d’Empresa i treball de la Generalitat.

I abordar la transformació digital és “inajornable i urgent”, ha afegit la presidenta de la Taula, Francina Alsina, “si volem que les entitats siguin capdavanteres en acció social”.Publicació original

Només una de cada cinc entitats socials ha integrat la digitalització en tots els seus processos
× +info?
%d bloggers like this: