Llista d’Espera llars d’infants curs 2020-21


LLISTA D’ESPERA LLARS D’INFANTS

Durant el curs es pot sol.licitar formar part de la llista d’espera per si hi hagués alguna plaça vacant a les llars d’infants públiques de Manresa (tant les municipals com les de la Generalitat). Aquest tràmit es podrà demanar de manera telemàtica o presencial.

Caldrà aportar la següent documentació:

– NIF, NIE (si no se’n disposa, passaport) del pare o mare o tutor/a legal del menor

– Llibre de família (totes les pàgines omplertes)

– Carnet de família nombrosa o monoparental vigent (si és el cas).

Tràmit telemàtic

Es pot realitzar a través d’aquest enllaç. Recordeu adjuntar la documentació escanejada o fotografiada.

Tràmit presencial

Cal sol·licitar cita prèvia per fer la gestió aquí o per telèfon al 938752485 (de dilluns a divendres de 9 a 14h).

el lloc de realització del tràmit en persona i:
Secció d’Ensenyament
Carretera de Vic, 16 (edifici Infants) – Manresa

Vols utilitzar el servei de llars d’infants municipals però no de manera diària? Els Tastets educatius són la teva opció! Tota la informació aquí.Publicació original

Llista d’Espera llars d’infants curs 2020-21
× +info?