L’Ajuntament de Manresa signa un acord de col·laboració per al projecte Casa de la Música 2021


L’acte de signatura ha anat a càrrec de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia;  el director de Casa de la Música de Manresa, Daniel Castellano Cardoso; i el representant de l’Associació Xarxa Cases de la Música, Jordi Planagumà Vilamitjana.

imatge

L’Ajuntament de Manresa, Casa de la Música de Manresa i l’Associació  Xarxa de Cases de la  Música han signat un acord de col·laboració per a donar suport a totes les activitats musicals que es desenvolupen a la ciutat incloses dins el projecte Casa de la Música 2021. L’acte de signatura ha anat a càrrec de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; el director de Casa de la Música de Manresa, Daniel Castellano Cardoso; i el representant de l’Associació Xarxa Cases de la Música, Jordi Planagumà Vilamitjana.

D’acord amb aquest conveni –signat electrònicament- l’Ajuntament atorga una subvenció de 50.000 euros per consolidar el funcionament de la Casa de la Música de Manresa, garantint una oferta plural i de qualitat en el món de la música; que fomenti la creació de nous públics, la formació i la dinamització de la música popular; la promoció d’iniciatives destinades als joves que contribueixin a generar aficions, que permetin comptar amb una oferta que respongui a les necessitats i possibilitats dels diferents trams d’edat i nivells adquisitiu; i per promoure programes i activitats que afavoreixin la integració social a través de la música.

Casa de la Música de Manresa té com a principal objectiu la recerca i promoció d’àmbit musical, la reproducció i edició de suports gravats de so i vídeo, la formació musical i artística, portar a terme totes les activitats que tendeixin a enriquir el nivell cultural i científic, formatiu, educatiu, cívic, artístic del col·lectiu de ciutadans, promoure activitats i engegar projectes, vinculats amb la música i les arts en general i totes les tasques necessàries per aconseguir aquestes finalitats.

Les Cases de la Música són un model de gestió cultural on les empreses privades, les entitats públiques i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), treballen conjuntament per a promoure la formació, la creació, l’exhibició i la difusió de la música popular i moderna a Catalunya. Les Cases de la Música s’aglutinen en una xarxa amb l’objectiu de coordinar i potenciar les seves activitats. En aquests moments hi ha Cases de la Música a Mataró (2005), Gironès (2005),  Hospitalet de Llobregat (2006), Terrassa (2008), Manresa (2008) i Lleida (2020).

El projecte de les Cases de la Música és una proposta cultural, la finalitat de la qual és essencialment, la formació, la creació, l’exhibició i la difusió de la música a Catalunya que complementi els equipaments culturals existents a la ciutat i que donin resposta a les noves expressions musicals latents a la nostra societat. Els seus objectius prioritaris són contribuir a la normalització i potenciació de la música popular i moderna feta a Catalunya (pop-rock, cançó, rock independent, mestissatge, fusió, etc.); dotar d’eines de creació, experimentació i exhibició als creadors i artistes; fomentar la creació de nous públics; apropar la cultura als joves; enfortir el teixit de la indústria musical a Catalunya; afavorir la diversitat enfront l’homogeneïtzació i fomentar la participació ciutadana.

Documents relacionats

  • imatge

Publicació original

L’Ajuntament de Manresa signa un acord de col·laboració per al projecte Casa de la Música 2021
Etiquetat a:                            
%d bloggers like this: