L’Ajuntament de Manresa porta a aprovació del ple quatre línies d’ajuda dirigides a petits tenidors per incentivar que posin els pisos buits a lloguer social


Actualment, s’estima que el 73% de l’habitatge buit de Manresa és a mans de petits propietaris. Es proposen ajudes per pagar l’IBI com que participin en programes de lloguer social, per ampliar la cobertura de l’AvalLiniciar Sessió, i perquè la propietat pugui continuar rebent un lloguer social en cas d’impagament. També s’inicia, un any més, el programa de microcrèdits, també per a petits propietaris, per arranjar habitatges buits de la ciutat, amb preferència pel centre històric.

imatge

L’Ajuntament de Manresa portarà a votació en el ple ordinari d’aquest dijous quatre línies d’ajuda dirigides específicament a petits tenidors per tal d’incentivar el lloguer d’habitatge buit de la ciutat i d’incrementar la borsa de pisos socials. Tal com explica el regidor d’Habitatge, Jamaa Mbarki El Bachir, les mesures tenen l’objectiu de cobrir dos fronts: “per una banda, són mesures que volen estimular que els petits propietaris posin els pisos al mercat de lloguer i que participin en els programes de lloguer social i assequible de l’Ajuntament; de l’altra, són mesures que els protegeixen quan hi decideixen participar”. El regidor recorda que actualment el 73% de l’habitatge buit és a mans de petits tenidors i afirma que cal atendre aquest sector perquè “a la mesura de les seves disponibilitats vegin que també poden ser part de la solució dels problemes d’habitatge”.


La primera de les línies d’ajuda fa referència al pagament de l’IBI. Es proposa una bonificació del 100% per aquelles persones propietàries que participin en programes de lloguer social de l’Ajuntament. La segona línia permetrà ampliar la cobertura de l
«Aigües avall Liniciar Sessió establerta per la Generalitat de Catalunya, que és de sis mesos, amb tres mesos més. I la tercera preveu atorgar subvencions perquè la propietat pugui continuar rebent un importació de lloguer social en cas d’impagament o ocupació per part d’una família en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social.

La quarta línia d’ajuda fa referència als microcrèdits, també destinada a petits propietaris, per a l’arranjament d’habitatges buits, que ja fa uns anys que funciona i que té com a objectiu incrementar l’obtenció de cèdules d’habitabilitat per fer créixer el parc de lloguer, especialment el del centre històric. Així, en una primera ronda de la convocatòria, es resoldran les peticions relatives al centre històric i, en la segona, és valorarraran la resta de sol·licituds. Es pot demanar un microcrèdit de fins a 12.000 euros, a un interès del 0% i a retornar en 6 anys, en quotes mensuals.

Totes les accions que es portaran a aprovació del ple formen part del Pla Local d’Habitatge de Manresa 2017-2022.

Documents relacionats

  • imatge

Publicació original

L’Ajuntament de Manresa porta a aprovació del ple quatre línies d’ajuda dirigides a petits tenidors per incentivar que posin els pisos buits a lloguer social
Etiquetat a:                                                                        
× +info?
%d bloggers like this: