L’Ajuntament de Manresa obre un nou Punt d’Atenció laboral per a persones LGTBI+ gestionat a través del CIO


Dins de la campanya al voltant de la diada del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, s’inaugura el nou Punt d’Atenció Laboral LGTBI+ de Manresa, gestionat des del Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació de Manresa (CIO).

imatge

Emmarcat en la programació d’actes de celebració de 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia,  i amb l’objectiu de donar una atenció especialitzada en els processos de recerca de feina i inserció laboral, Manresa estrena un nou Punt d’Atenció laboral per a les persones LGTBI+ de la ciutat, que està ubicat al Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO), a la plaça Cots, número 5-7 de Manresa.

Aquesta nova iniciativa oferirà una atenció individualitzada per part d’una tècnica formada en diversitat afectiva, sexual i de gènere que acompanyarà les persones LGTBI+ que s’hi dirigeixin, en el procés d’orientació laboral, recerca de feina, assessorament en formació i portarà a terme un seguiment en el procés d’inserció laboral per evitar situacions de discriminació.  Les persones interessades hi poden contactar a través del correu electrònic cio@ajmanresa.cat o bé trucant al telèfon 938776490.

Aquest nou servei s’emmarca dins un dels objectius principals del Pla Comarcal per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI) 2018-2021: Incorporar la perspectiva LGTBI en les diferents àrees de l’ens. Tal com fa referència el títol preliminar de la Llei 11/2014, “Aquesta llei té per objecte establir i regular els mitjans i les mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen competències.”

Un any de treball conjunt entre el CIO i el SAI

Des del maig del 2020 el Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI+ de Manresa i el Centre d’iniciatives per a l’Ocupació (CIO) de Manresa, han treballat coordinadament per sumar esforços i oferir una millor atenció en els processos de recerca de feina i d’inserció laboral al mercat de treball, per aquelles persones LGTBI+ que ho puguin necessitar. Si trobar feina actualment és una cursa d’obstacles, per les persones LGTBI i especialment per les persones trans*, és encara més complicat perquè són un dels col·lectius més discriminats de manera voluntària o involuntària per les empreses.

Durant aquest any de treballs, i seguint en aquesta línia, s’han generat diverses iniciatives. Una de les que s’ha portat a terme ha sigut  la incorporació de criteris de discriminació positiva per a afavorir la contractació de persones trans* en els diferents plans d’ocupació que ofereix l’Ajuntament de Manresa, mitjançant subvencions del SOC i de la Diputació amb l’objectiu de donar una oportunitat laboral de durada determinada a persones aturades.

També, durant el mes d’octubre del 2020 es va desenvolupar una formació destinada a tècniques d’ocupació del CIO, amb l’objectiu de formar aquestes persones al voltant de la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Conèixer el marc legal existent al voltant dels drets de les persones LGTBI, el Servei d’Atenció Integral LGTBI de Manresa i les seves funcions, conèixer i reflexionar al voltant de la realitat de les persones LGTBI+ en l’accés a l’ocupació per a generar estratègies claus per a l’acompanyament en la inserció laboral i la prospecció i generar estratègies per acompanyar les transicions de gènere des dels llocs de treball, van ser les principals temàtiques tractades durant la formació.

Aquesta formació es va desenvolupar en tres sessions de 3 hores cadascuna, amb un total de 9 hores de formació en format virtual, en les que hi van participar 20 tècniques del servei local d’ocupació de Manresa. La formació va anar a càrrec de l’expert Miquel Missé, sociòleg, escriptor i activista per la defensa dels drets de les persones trans*.

Documents relacionats

  • imatge

Publicació original

L’Ajuntament de Manresa obre un nou Punt d’Atenció laboral per a persones LGTBI+ gestionat a través del CIO
Etiquetat a:                                                
%d bloggers like this: