La nova factura elèctrica. Agència Catalana del ConsumLes empreses de subministraments bàsics han de disposar d’un telèfon gratuït per a reclamacions, que ha de constar en les factures i els contractes. A més, han d’informar si estan adherides a algun organisme de resolució alternativa de conflictes de consum.

Davant de qualsevol controvèrsia pel que fa a la prestació del servei –disconformitat amb els imports facturats, altes o canvis de contracte sense consentiment, etc.–, cal que reclameu a l’empresa comercialitzadora i si la resposta no és satisfactòria, o no en rebeu cap, adreceu-vos als organismes públics de consum per mirar de resoldre la reclamació mitjançant els mecanismes extrajudicials i gratuïts de la mediació i l’arbitratge de consum.

D’altra banda, si detecteu indicis d’infracció, tant en matèria de consum –publicitat enganyosa o clàusules abusives– com pel que fa a la normativa del sector elèctric –per exemple, alteracions en el preu–, podeu omplir el formulari de denúncia perquè s’efectuïn les comprovacions oportunes.Publicació original

La nova factura elèctrica. Agència Catalana del Consum
× +info?
%d bloggers like this: