La integració en aliances estratègiques: un marc conceptual d’ús de les TIC en el màrqueting com a factor clau del desenvolupament de nous productes | Torrent-Sellens


La integració en aliances estratègiques: un marc conceptual d’ús de les TIC en el màrqueting com a factor clau del desenvolupament de nous productes

Joan Torrent-Sellens, Ana Isabel Jiménez, Jordi Vilaseca

Resum

En una economia basada en el coneixement, la innovació del producte es considera un factor clau a l’hora de determinar la competitivitat, la productivitat i el creixement d’una companyia. No obstant això, l’experiència de les companyies demostra la necessitat d’un nou model de gestió de la innovació del producte: una gestió basada en el màrqueting, en què la cooperació i l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) són especialment importants.

Paraules clau

aliances estratègiques; cooperació; procés d’innovació del producte; ús de les TIC en el màrqueting

Text completat:

PDF (anglès)

IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) jo la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s’indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l’autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ license / by-nc-nd / 3.0 / es / deed.ca.Publicació original

La integració en aliances estratègiques: un marc conceptual d’ús de les TIC en el màrqueting com a factor clau del desenvolupament de nous productes | Torrent-Sellens
× +info?
%d bloggers like this: