La Diputació de Barcelona posa en marxa el Projecte Transformador "Barris i Comunitats: motors de transformació social" a 13 municipis per reduir desigualtats


La Diputació de Barcelona posa en marxa el Projecte Transformador “Barris i Comunitats: motors de transformació social” a 13 municipis per reduir desigualtats

  • Aquesta primera edició està dotada amb un fons de 2.247.700 euros que es concreten en 172.900 euros per a cadascun dels municipis participants
  • La voluntat del programa és oferir respostes transformadores que prevegin la revitalització social dels barris en contextos de majors oportunitats d’inclusió i cohesió socials
  • El fons preveu el suport a actuacions i a la contractació de professionals i suport a la formació i intercanvi de coneixements
  • El Projecte Transformador “Barris i Comunitats: motors de transformació social” és un dels 21 Projectes Transformadors elaborats per la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de contribuir a la represa i dinamització econòmica, social i cultural a tot el territori de la provínciaPublicació original

La Diputació de Barcelona posa en marxa el Projecte Transformador "Barris i Comunitats: motors de transformació social" a 13 municipis per reduir desigualtats
× +info?
%d bloggers like this: