Instal·lació de Chrome Remote Desktop


Chrome Remote Desktop és un software d’escriptori remot que serveix per donar suport online, millorant les garanties de privadesa per a l’usuari.

Chrome Remote Desktop és un complement de Google Chrome. Serveix per connectar-se remotament a un ordinador. Ja sigui per rebre assistència, o bé per accedir-hi, i controlar-lo remotament. Des d’un altre ordinador, o bé des d’un terminal mòbil.

Per utilitzar Chrome Remote Desktop, cal que els equips tinguin Google Chrome.

La instal·lació és molt senzilla i intuïtiva. Tot i això en aquest post s’explica tecla a tecla. No només per facilitar-ne la instal·lació. També perquè en l’àmbit particular i el professional, aquesta eina pot resultar molt útil.

El procés d’instal·lació de Chrome Remote Desktop, comença clicant a la peça de puzzle que hi ha a la dreta de la barra d’adreces de Google Chrome. Es desplega un menú, en que s’ha de clicar la darrera opció «Gestionar extensions».

Escriptori remot de Chrome

Llavors s’accedeix a la pantalla inicial de les extensions de Google Chrome. Allà, clicant al nom o la icona que simbolitza «Extensions», es desplega el nenú que ens permetrà accedir a la Chrome Web Store.

Escriptori remot de Chrome
Escriptori remot de Chrome

En aquesta nova pantalla hi destaca un cercador. Només s’hi ha d’escriure Chrome Remote Desktop. L’enllaç per la instal·lació apareixerà a la primera posició dels resultats.

Escriptori remot de Chrome

En clicar-lo s’obre la pantalla des de la que es pot afegir l’extensió a Google Chrome…

Escriptori remot de Chrome

… Després el Pop-up per confirmar la instal·lació.

Escriptori remot de Chrome

Un cop instal·lat:

Finalment apareix la icona del complement al costat de la icona del puzzle. Per arrencar Chrome Remote Desktop, només s’ha de clicar en aquesta icona.

Escriptori remot de Chrome

Tot i això, aquesta icona no sempre es mostra. Si no apareix, clicant a «la peça del puzzle», s’obrirà el desplegable amb totes les extensions instal·lades. En trobar-la i clicar-hi al damunt s’arrencarà l’extensió. Si l’usuari ho prefereix, també es pot iniciar Chrome Remote Desktop escrivint https://remotedesktop.chrome.com/support al navegador.

Escriptori remot de Chrome

A la pantalla que s’obre hi veiem principalment dues opcions, que permeten connectar a un altre equip, o permetre que algú es connecti remotament a l’ordinador.

Escriptori remot de Chrome

I aquí és on arriba la part més destacable per la privacitat i confidencialitat de l’usuari. Per permetre que algú altre es pugui connectar a l’ordinador, cal que generi un codi que haurà de facilitar a qui s’hagi de connectar. Un cop s’ha introduit a l’ordinador remot, l’usuari ha de confirmar que vol compartir el seu equip.

Escriptori remot de Chrome

El codi té una vigència de 5 minuts. Mentre l’equip remot està connectat, cada 30 minuts demana confirmació per continuar compartint la pantalla remotament. En cas que no hi hagi confirmació s’interromp la connexió.

Chrome Remote Desktop També permet l’accés remot per treballar amb l’ordinador. Però això només és possible si als dos dispositius s’ha iniciat sessió amb el mateix usuari de gmail.

Chrome Remotre Desktop és per tant una eina que, a més de ser gratuïta, permet saber qui es connecta al nostre ordinador. Limita el temps de connexió, i alhora permet que es pugui connectar a l’ordinador remotament. Oferint més garanties de privadesa, i confidencialitat que la majoria de les opcions disponibles. Per aquests motius aquesta és la utilitat que preferim per donar atenció als nostres usuaris de hosting de pàgines webPublicació original

Instal·lació de Chrome Remote Desktop
× +info?
%d bloggers like this: