Instal·lació Cable de Xarxa a casa |  empresa |  oficina


PROCEDIMENT PER A PODER REALITZAR UN PRESSUPOST PERSONALITZAT:

Per poder realitzar un pressupost de xarxa ethernet hem de tenir en compte diferents aspectes de la instal·lació:

Per on ha de passar el cable de xarxa?

Hem de conèixer el punt inicial i el punt final de cada cable a passar. El punt inicial normalment és la ubicació de l’router d’Internet i el punt final és el lloc exacte on col·locarem el connector de xarxa RJ45 Femella.

Per disposar de la màxima velocitat en cada ubicació hem de passar un cable de xarxa diferent per a cada destinació.

Preu Variable depenent de el tipus d’instal·lació i de el material a utilitzar

Mà d’obra:

El preu de la instal·lació de xarxa variarà depenent de la distància a cobrir, de la dificultat de passar el cable per diferents llocs (Grans murs, Façana, Diferents plantes …), i nombre d’operaris necessaris. També variarà en funció de la necessitat que pugui tenir d’instal·lar i / o configurar dispositius associats (Punts d’Accés, Routers, Switchs, servidors, Nas …)

Materials i equips necessaris:

El preu de la instal·lació de xarxa també es veurà afectat pel material i components a utilitzar:

  • Tipus de cable i categoria
  • Ús de regletes de superfície
  • Punts d’accés / Routers / Patch Panel
  • Rosetes Femella RJ45 amb o sense pantalla
  • Connexions rj45 Mascle amb o sense pantalla
  • armaris Rack
  • Falques de XarxaPublicació original

Instal·lació Cable de Xarxa a casa | empresa | oficina
× +info?
%d bloggers like this: