INICI SEGON TRIMESTRE CURS 20-21

Us recordem que l’escola reiniciarà les classes el proper dilluns, 11 de gener.

També cal que tingueu present que segueixen en vigor les mateixes normes de seguretat que vam tenir durant el primer trimestre:

– Les famílies heu de prendre la temperatura als vostres fills/es abans de sortir de casa. En cas de febre i/o altres símptomes compatibles amb coronavirus heu de consultar amb els serveis mèdics de referència per descartar infecció per COVID.

– Cal que aviseu a l’escola si l’alumne/a està malat o si ha tingut contacte amb alguna persona diagnosticada de COVID.

– Tot l’alumnat haurà de continuar portant mascareta al transport i mentre estigui a l’escola.

– Si l’alumne/a presenta símptomes mentre està a l’escola se us avisarà per tal que el vingueu a recollir i el porteu als serveis mèdics de referència.


INICIO SEGUNDO TRIMESTRE CURSO 20-21

Os recordamos que la escuela reiniciará las clases el próximo lunes, 11 de enero.

También es necesario que tengáis presente que siguen en vigor las mismas normas de seguridad que tuvimos durante el primer trimestre:

– Las familias tenéis que tomar la temperatura a vuestros hijos/as antes de salir de casa. En caso de fiebre y/u otros síntomas compatibles con coronavirus, tenéis que consultar con los servicios médicos de referencia para descartar infección por COVID.

– Es necesario que aviséis a la escuela si el/la alumno/a está enfermo o si ha tenido contacto con alguna persona diagnosticada de COVID.

– Todo el alumnado tendrá que continuar llevando mascarilla en el transporte y mientras esté en la escuela.

– Si el/la alumno/a presenta síntomas mientras está en la escuela se os avisará para que lo vengáis a recoger y la llevéis a los servicios médicos de referencia.Source link

Inici segon trimestre curs 20-21
× +info?
%d bloggers like this: