AQU Catalunya ha realitzat tres estudis transversals que analitzen l’estat de les titulacions oficials i que pretenen generar informació valuosa sobre el nostre sistema, més enllà dels resultats dels processos d’avaluació a què totes les titulacions oficials se sotmeten.

Enginyeries de l’àmbit industrial i la logística

Pel que fa a l’informe de les enginyeries, s’ha utilitzat informació de diverses fonts per l’anàlisi, entre d’altres, dels resultats de l’avaluació per a l’acreditació de les titulacions, dels indicadors del sistema, i dels resultats de les enquestes d’inserció laboral i ocupadors realitzades per AQU Catalunya.

Grau en infermeria: millores en la formació de les infermeres

Quant a l’informe de les infermeries, s’han analitzat també els reptes i les conclusions sorgides de la jornada Com millorar la formació dels infermers i les infermeres?, que va tenir lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona el 15 de febrer de 2017.

Màster universitari en formació del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d’idiomes

A l’informe d’avaluació transversal del màster en formació del professorat, s’ha aprofitat la coincidència en el temps de les acreditacions dels nou Màsters universitaris en formació del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d’idiomes, que han donat lloc a deu informes dels Comitès d’Avaluació Externa.Publicació original

Informes transversals
× +info?
%d bloggers like this: