Google confirma un error que afecta els anuncis i els informes d’Analytics


Google confirma que hi ha un error que afecta els informes dels productes d’Anuncis i d’Analytics. El problema continua sense saber quan arribarà una solució.

Ginny Marvin, l’enllaç d’anuncis de Google, va confirmar l’error a les 13:48 hora de l’est del 15 de juliol.

Si l’error us afecta, no veureu dades o bé les dades són incorrectes quan comproveu els vostres informes d’Anuncis i d’Analytics.

Aquí teniu un exemple compartit per Baruch Labunski, director general de Ranksecure:

En resposta a la seva pregunta sobre quan s’aclarirà el problema, Marvin diu que no hi ha cap actualització actual sobre el moment.

Tanmateix, podeu controlar el problema mitjançant Google Ads tauler d’estat.

En el moment de la publicació d’aquest article, s’havien informat interrupcions del servei per als serveis següents:

  • AdMob
  • AdSense
  • Google Ad Manager
  • Display & Video 360
  • Google Ads
  • anàlisis de Google
  • Search Ads 360

No es coneixen tots els detalls de la interrupció, tot i que sembla que es limita a informar.

Això vol dir que les campanyes de Google Ads encara es publiquen; la recollida de dades està interrompuda.

Actualitzarem aquest article quan Google comparteixi més detalls.


Imatge destacada: Andrew Krasovitckii/Shutterstock

Source link

Google confirma un error que afecta els anuncis i els informes d’Analytics
%d bloggers like this: