Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personalsBase jurídica del tractamentObligació legal i exercici de poders públics (article 6.1.c i 6.1.e del RGPD 2016/679)Responsable del tractamentAJUNTAMENT DE SABADELLFinalitat del tractamentRegistre de ciutadans i entitats als quals se’ls assessora, informa o deriva en l’àmbit del voluntariatExercici de drets dels interessatsD’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, presencialment a les oficines d’atencio ciutadana, adreçant-vos al correu postal a l’Ajuntament a Plaça de Sant Roc, 1 – 08201 Sabadell i a través de la seu electrònica.Informació addicional ampliada a https://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat



Publicació original

Formulari d’inscripció al Punt del Voluntariat
× +info?
%d bloggers like this: