Forma’t: Curs d’organització del transport i la distribució


Curs de formació ocupacional adreçat, prioritàriament, a persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i també a persones en actiu que vulguin millorar la seva ocupabilitat

L’objectiu del curs és adquirir les competències necessàries per a organitzar i controlar les operacions de transport de mercaderies per optimitzar el procés logístic d’acord amb les especificacions establertes, el termini i el cost, i garantir la integritat i el seguiment de les mercaderies durant el procés complint la normativa vigent de transport i utilitzant, si escau, la llengua anglesa.

PROGRAMA DEL CURS:

MF1012_3: Distribució capil·lar (70 hores)

MF1013_3: Transport de llarga distància (90 hores)

MF1005_3: (Transversal)* Optimització de la cadena logística (90 hores)

MF1006_2: (Transversal)* Anglès professional per a logística i transport internacionals (90 hores)

* Un mòdul formatiu és transversal quan s’inclou en diferents Certificats de professionalitat

FCO: Formació Complementària (40 hores)

  • FCOS02: Bàsic de prevenció de riscos (30 hores)
  • FCOO03: Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere (10 hores)

MP0192: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 hores)

Foc clic aquí per a realitzar la preinscripcióPublicació original

Forma’t: Curs d’organització del transport i la distribució
× +info?
%d bloggers like this: