Forma’t: Curs d’activitats de gestió administrativa


Curs de formació ocupacional adreçat a persones en situació d’atur, destinat a obtenir certificat de professionalitat especialitat “Activitats de gestió administrativa”.

El curs utilitza la simulació d’empresa com a metodologia d’aprenentatge. L’aula adopta la forma d’una oficina on es reprodueixen els circuits , les relacions i el moviment dels documents administratius habituals d’una empresa.

Programa del curs:

MF0976-2: Operacions administratives comercials (160h)

  • UF0349 Atenció al client en el procés comercial
  • UF0350 Gestió administrativa del procés comercial
  • UF0351 Aplicacions informàtiques de la gestió comercial

MF0979-2 Gestió operativa de tresoreria (90h)

MF0980-2 Gestió auxiliar de personal ( 90h)

MF0981-2 Registres comptables (120h)

  • UF0515 Pla General de comptabilitat
  • UF0516 Aplicacions informàtiques de comptabilitat

MF0973-1 Enregistrament de dades ( 90h)

MF0978-2 Gestió d’arxius ( 60h)

MF0233-2 Ofimàtica ( 190h)

  • UF0319 Sistema operatiu, recerca de la informació; internet, intranet i correu electrònic.
  • UF0320 Aplicacions informàtiques de  tractament de textos
  • UF0321 aplicacions informàtiques de full de càlcul
  • UF0322 Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals
  • UF0323 Aplicacions informàtiques per a presentacions gràfiques d’informació

Mòdul bàsic de prevenció de riscos laborals (30h)

Mòdul Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere (10h)

MP0111 Mòdul de pràctiques professionals no laborals ( 80h)

Foc clic aquí per a realitzar la preinscripcióPublicació original

Forma’t: Curs d’activitats de gestió administrativa
× +info?
%d bloggers like this: