Una bona i actualitzada formació és imprescindible per a poder donar un bon servei al veïnat. Per això les persones que, amb vocació, conformen el cos de Protecció Civil de Turís estan realitzant un complet programa formatiu que combina la teoria i la pràctica.

Entre l’ampli ventall de continguts es pot citar:

Gestió de situacions, no solament d’emergència, sinó també totes aquelles que constitueixen esdeveniments especials risc per a persones o coses.

Prestar els primers auxilis amb rapidesa en qualsevol circumstància que es requerisca.

Actuar amb determinació i eficàcia en situacions de risc per incendis.

Organització rigorosa, i maximitzant els recursos a l’abast, en la recerca de persones.

Les sessions s’estan desenvolupant en Paterna i estan organitzades per l’Institut de Seguretat Pública i Emergències de la Generalitat Valenciana.Publicació original

Formació per al cos de Protecció Civil |
× +info?
%d bloggers like this: