Finalitza el programa Treball i Formació, del SOMI


Rafel Corbí per Ràdio Palafrugell.

L’ajuntament de Palafrugell, a través de l’Institut de Promoció Econòmica (IPEP) i, en concret, del Servei d’Ocupació Municipal (SOMI), fa anys que sol·licita i gestiona anualment el programa Treball i Formació.

Així ens presenta la gestió del programa Treball i Formació, la Carme Ramírez, Responsable de l’ Servei d’Ocupació Municipal (SOMI).

Al llarg de la convocatòria 2019-2020 el SOC ha subvencionat 11 contractes de treball de 6 mesos que van finalitzat el 22 de juny de 2020, i 5 contractes de 12 mesos que han continuat treballant fins al passat 22 de desembre. El SOC també va subvencionar la formació obligatòria durant el contracte, de 60 hores formatives per a cada participant.

A més dels 2 mòduls de formació transversal del programa, l’ajuntament de Palafrugell ha ofert diverses formacions complementàries de forma gratuïta que els participants han pogut realitzar de manera presencial (abans) i online (durant el confinament).

El total de la subvenció atorgada ha estat de 218.929,24 € que sumat a l’aportació de l’ajuntament, ha fet possible el seu desenvolupament.

El programa ha constat de 4 línies de subvenció

Una línea dirigida a  la contractació de persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada,  majors de 45 anys, subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, i dues línies subvencionades  pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, dirigides a la contractació de persones  destinatàries de la renda garantida de ciutadania (RGC) i una altra a dones aturades de llarga durada. La quarta línia de subvenció ha estat la de coordinació i suport, mitjançant la qual un/a tècnic/a ha portat a terme la gestió íntegra del programa.

L’objectiu del programa és que les persones que hi participen els sigui més fàcil  trobar feina un cop finalitzin el programa, ja que disposen de més experiència i de més formació, la qual cosa els facilita el desenvolupament de diferents competències (algunes específiques del lloc de treball i d’altres més generals que poden ser útils en diferents feines). També cal destacar l’augment de la xarxa de contactes, entre d’altres.

Llocs de treball vinculats al programa

Les feines que realitzen tenen
una finalitat d’utilitat pública i interès social. Els llocs de treball
vinculats al programa per als contractes de 12 mesos enguany han estat els
següents:

4 auxiliars
administratives
. D’aquestes 4 contractacions, dues es corresponien
a la línia Dona i dues a la línia PANP-12.

L’objectiu genèric d’aquest
perfil era poder donar suport a les tasques administratives de tots els
processos de treball necessaris per aconseguir crear uns serveis d’atenció a la
ciutadania més eficients i transparents, agilitzant els processos
administratius i millorant la comunicació i la informació a les persones. A
més, l’altre objectiu general era capacitar les persones contractades en les
tasques de gestió de la documentació i l’ús de les eines de gestió per tal de
millorar la seva ocupabilitat i futura incorporació al món laboral cap a una
professió transversal en tots els sectors econòmics.

D’altra banda, destacar per
aquest perfil en concret la modalitat de teletreball a la qual es van haver
d’adherir les persones treballadores que realitzaven les tasques d’auxiliar
administratiu/va. Van poder adquirir eines, habilitats, capacitats i recursos
per a poder seguir realitzant la seva feina des de casa, complint així amb la
normativa marcada per l’Estat. Es considera que és un punt curricular a favor
d’aquest/es treballadors/res, les quals es poden adaptar a qualsevol situació i
modalitat de treball que en un futur se’ls hi pugui plantejar.

1 Coordinadora d’el programa. A més dels contractes de les línies esmentades, es va concedir dintre de la subvenció una figura de coordinació i suport, la qual, juntament amb la Cap del Servei d’Ocupació del SOMI, van portar la gestió i execució íntegra de les accions d’experiència laboral i formativa. Dintre de les tasques a portar a terme s’inclouen tots els processos tècnics i administratius requerits a la normativa del projecte. S’ha realitzat el seguiment i supervisió de totes les persones treballadores, assegurant així l’aprofitament de les persones participants i el correcte desenvolupament i recollida de la informació per a la justificació del programa.Publicació original

Finalitza el programa Treball i Formació, del SOMI
× +info?
%d bloggers like this: