INTRODUCCIÓN.Estudios recents mostren que l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) es generalitza entre els adolescents i que persisteixen els inconvenients derivats; d’aquí, l’interès per l’evolució d’aquesta relació joves-tecnologies. MÈTODE. Aquest article compara resultats obtinguts el 2013 amb un qüestionari emplenat per una mostra representativa (1.032 estudiants d’ESO) amb una altra més reduïda (235) de semblant alumnat presa en 2019. L’objectiu és observar els canvis sobre l’ús d’Internet, el seu influx en el rendiment acadèmic i la vulnerabilitat dels joves davant les TIC. Per a la comparativa es fa servir el programa de tractament de dades SPSS, encara que amb un abast exploratori. RESULTATS. S’observa una disminució tant d’efectes positius com negatius; es constata també un ús prudent de la xarxa, però un major percentatge dels que senten amenaces. A més, els afectats pateixen en solitari els seus problemes en major grau. DISCUSSIÓ. Es confirma la normalització de l’ús de TIC advertit en estudis recents, juntament amb efectes negatius diversos. Davant aquesta doble tendència, convé seguir apoderant els adolescents a usar responsablement les TIC, de manera que es normalitzi també la petició d’ajuda, especialment per part dels afectats més negativament.Publicació original

Evolució de l’ús de les TIC per part dels adolescents en els últims anys: llums i ombres
× +info?
%d bloggers like this: