El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT) és un col·legi professional de dret públic, amb personalitat jurídica i capacitat plena per al compliment dels seus fins públics i privats. El Col·legi està integrat pels aparelladors, arquitectes tècnics, enginyers d’edificació i així com altres persones que disposin d’un títol universitari oficial que els habiliti per a l’exercici de la professió regulada d’arquitecte tècnic. La missió del COAATT és representar i ordenar l’exercici de la professió d’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació per tal d’aconseguir la seva promoció tècnica, social i econòmica i per projectar la seva funció social.Publicació original

Estat – COAATT
× +info?
%d bloggers like this: