DECRET 36/2021, de 26 de febrer, del Consell, de regulació del Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana [2021/2373].

El Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana és l’òrgan suprem en matèria jurisdiccional esportiva en els àmbits disciplinari, competitiu i electoral, que decideix en última instància administrativa les qüestions de la seua competència.

S’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº9035 de 05.03.2021 aquest nou decret, l’objecte del qual és regular l’organització, sistema de designació, règim de funcionament i funcions del Tribunal de l’Esport de la Comunitat Valenciana.Publicació original

Esport – Generalitat Valenciana
× +info?
%d bloggers like this: