Es va detectar un possible valor Request.Path perillós en el client (?).

Es va detectar un possible valor Request.Path perillós en el client (?).Descripció: Excepció no controlada a l’executar la sol·licitud web actual. Revisi el seguiment de la pila per obtenir més informació sobre l’error i on es va originar en el codi.

Detalls de l’excepció: System.Web.HttpException: Es va detectar un possible valor Request.Path perillós en el client (?).

Error de codi font:Se ha generado una excepción no controlada durante la ejecución de la solicitud Web actual. La información sobre el origen y la ubicación de la excepción pueden identificarse utilizando la excepción del seguimiento de la pila siguiente.

Seguiment de la pila:[HttpException (0x80004005): Se detectó un posible valor Request.Path peligroso en el cliente (?).]
   System.Web.HttpRequest.ValidateInputIfRequiredByConfig() +11985644
   System.Web.PipelineStepManager.ValidateHelper(HttpContext context) +52


Informació de versió: Versió de Microsoft .NET Framework: 4.0.30319; versió ASP.NET:4.7.3701.0Publicació original

Es va detectar un possible valor Request.Path perillós en el client (?).
%d bloggers like this: