Error d’execució

Error d’execucióDescripció: S’ha produït un error d’aplicació al servidor. La configuració d’error personalitzada actual d’aquesta aplicació impedeix que es visualitzin de forma remota els detalls de l’error de l’aplicació (per motius de seguretat). No obstant això, podria ser vist pels navegadors que s’executen a la màquina del servidor local.

Detalls: Per permetre que els detalls d’aquest missatge d’error específic es puguin veure en equips remots, creeu una etiqueta dins d’un fitxer de configuració “web.config” situat al directori arrel de l’aplicació web actual. Aquesta etiqueta hauria de tenir el seu atribut “mode” definit a “Desactivat”.<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notes: La pàgina d’error actual que veieu es pot substituir per una pàgina d’error personalitzada modificant l’atribut “defaultRedirect” de l’etiqueta de configuració de l’aplicació per apuntar a un URL de pàgina d’error personalitzat.<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>Publicació original

Error de servidor en l’aplicació ‘/’.
× +info?
%d bloggers like this: