El servei municipal de mediació va intervenir en 128 casos per afavorir la convivència ciutadana durant el 2022


El servei d’intermediació i treball comunitari de l’Ajuntament de Manresa que treballa per la millora i la convivència ciutadana a la ciutat va atendre durant el 2022 un total de 292 persones per diferents problemàtiques i conflictes entre veïns que afectaven indirectament un total de 1.464 persones.

imatge

El servei municipal de medicació de l’Ajuntament de Manresa (Enllaç) va intervenir en 128 casos per millorar i afavorir la convivència ciutadana i va atendre 292 persones que manifestaven diferents problemàtiques que afectaven indirectament un total de 1.464 personesi que en van generar 1.115 intervencions. Del global de casos atesos durant l’any, el 67% es van gestionar de forma satisfactòria. Aquestes són les principals dades de la memòria d’activitats corresponent a l’any 2022 del servei d’intermediació i treball comunitari que depèn de la regidoria de Drets Socials.

Dels 128 casos, 121 eren nous i 7  de seguiment de l’any anterior. Del total de casos atesos, 24 casos (19%) s’han  tancat amb acords específics entre les parts;  62 casos (48%) s’han tancat després d’un procés d’intermediació; 16 casos (13%) van quedar interromputs per alguna de les parts; 6 casos (5%) es van  tancar sense acords;  i 20 casos (15%) s’han derivat a altres serveis.

Dins la tipologia de demandes i problemàtiques destaquen de forma majoritària les classificades dins el paràmetre de “problemàtiques veïnals”, amb 122 casos que representen el 95% del total. Els casos veïnals principals atesos corresponen als temes següents: 36 per sorolls; 21 per dificultats de relació; 9 casos per neteja i higiene; 7 per problemàtiques d’espais comuns; 9 per problemes d’humitats; 6 per gestió de comunitats i 9 per obres; entre altres problemàtiques que han malmès la convivència.

Respecte a l’origen de la demanda, aquesta pot arribar per diferents vies:  per via directa del mateix ciutadà (30%); l’Oficina d’atenció al Ciutadà – OAC (24%); Policia Local (10%); per Administradors de finques (12%); les Associacions de veïns (4%); per Serveis Socials (2%); Urbanisme ( 2%); entre altres.

Les coordinacions són una de les peces claus del treball i la gestió dels casos, des del servei s’han donat un total de 180 coordinacions amb diferents departaments del mateix Ajuntament (Policia Local, Serveis Socials, Medi Ambient, Salut, Habitatge, Urbanisme, Alcaldia, Regidories, etc.) i 158  coordinacions d’àmbits externs (Administradors de finques, Món veïnal, Centres de Salut, Mossos d’Esquadra, etc.).

Enllaç, treballant per la convivència des del 2006

Enllaç és el servei municipal d’intermediació i treball comunitari que depèn del Programa de Ciutadania i que està en funcionament des de l’any 2006. Des de l’any 2013 el servei rep el suport de la Diputació de Barcelona en el seu cofinançament.

El servei compta amb una tècnica especialitzada en mediació, que porta a terme les mediacions i els contactes comunitaris, i rep el suport i coordinació del tècnic responsable del Programa de Ciutadania.

El servei es troba ubicat a l’edifici Infants (Ctra. de Vic, 16, 1). L’horari d’atenció al públic és: dilluns i dimecres d’11.30 h a 14 h  i de 16 h a 18 h; i  dimarts, dijous i divendres, de 9 h a 14 h.

Amb aquest servei es pretén afavorir  diversos aspectes de la convivència ciutadana, i està molt centrat en l’àmbit privat, sobretot en blocs d’habitatges i domicilis particulars, espais comuns compartits, dificultats de relació entre veïns, manca d’organització de les comunitats, etc.

L’objectiu principal del servei és afavorir la convivència ciutadana, tot prevenint i intentant resoldre conflictes entre veïns/nes, però tenint en compte que el servei només pot intervenir i ser eficaç si existeix la voluntat de les parts.

Cal destacar que en un gran nombre de casos, la intervenció posa al descobert situacions que requereixen una derivació a altres serveis (casos de gent gran que viu sola amb necessitats, problemes de salut  física o psicològica, gent sense llar, ocupacions, etc).

Des del Servei Enllaç també es col·labora amb altres projectes municipals per tal de difondre aspectes bàsics de la convivència ciutadana com ara els cursos d’Acollida, així com xerrades informatives portades a terme dins el projecte Entre Tothom de Serveis Socials.

  • Foto: Xerrada informativa del servei Enllaç a càrrec de l’Ajuntament

Documents relacionats

  • imatge

Publicació original

El servei municipal de mediació va intervenir en 128 casos per afavorir la convivència ciutadana durant el 2022
Etiquetat a:                                
A %d bloguers els agrada això: