El projecte Comunica-TIC de la UPC Manresa participa a la fira de Ciencia en Acción a Granada — Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa. EPSEM — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya


El projecte involucrava electrònica, informàtica, telecomunicacions i matemàtiques, i girava entorn del que fa possible la comunicació, com els bits, els volts i les ones. Infants, adolescents i adults seguien amb interès les explicacions i les demostracions pràctiques, com els jocs d’endevinalles en que es mostrava no només les targetes binàries sinó també la utilització dels codis correctors.

També es podien reconstruir telègrafs òptics i fins i tot utilitzar-ne un de gegant, construït per David Fornell, estudiant de l’EPSEM, en el marc del seu treball final de grau. També formava part d’aquest treball una investigació de la relació entre la música, les matemàtiques i l’electrònica, que es va materialitzar en la transformació d’una placa Arduino en un ukelele, imitant les cordes amb uns potenciòmetres lineals. Així els participants a la fira convertien l’electrònica en música.

A la fira es posaven en pràctica les habilitats per comunicar la ciència i la tecnologia d’estudiants de la UPC, que van ser els encarregats de presentar el projecte, activitat que s’emmarca en el projecte d’innovació educativa, coordinat per M. Alsina, que vol donar més protagonisme als estudiants.

Ciència en Acció 2021 01.jpgPublicació original

El projecte Comunica-TIC de la UPC Manresa participa a la fira de Ciencia en Acción a Granada — Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa. EPSEM — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya
× +info?
%d bloggers like this: