El CEDEM de l’Ajuntament de Manresa obté la millor taxa de supervivència de les empreses que va assessorar el 2017


Un estudi de la Diputació situa el CEDEM com el centre local de serveis a les empreses amb el millor resultat. La taxa de supervivència de les empreses creades i assessorades el 2017 ha estat del 80,4%, mentre la mitjana a la demarcació de Barcelona se situa en el 59,9%.

imatge

El CEDEM de l’Ajuntament de Manresa, amb un 80,4%, encapçala la millor taxa de supervivència de les empreses creades tres anys enrere (2017) i assessorades pels diferents Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de la demarcació de Barcelona, segons les dades d’un  estudi de seguiment que elabora la Diputació de Barcelona.

Aquest estudi, en el qual han participat 39 Centres Locals de Serveis a les Empreses que havien ajudat a crear almenys 10 empreses amb pla d’empresa o alguna altra eina anàloga per a l’anàlisi de viabilitat, conclou que la taxa de supervivència mitjana en el període 2017-2020 ha estat del 59,9%, una taxa que continua sent superior respecte les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) per a les empreses de la demarcació  de Barcelona en 1,3 punts percentuals (58,5%).

Detecció de problemes per millorar el servei a emprenedors i empreses

Des de la regidoria d’Ocupació, Empresa i Coneixement de l’Ajuntament de Manresa s’ha valorat molt positivament el resultat del CEDEM d’aquest estudi i es considera que aquesta taxa del 80,4%, respecte al 59,9% de mitjana a Barcelona, es deu al treball desenvolupat en l’anàlisi dels principals problemes que s’hi detectaven en el procés d’assessorament abans del 2017 i  la posada en marxa de diverses accions per millorar l’atenció i els ajuts a  emprenedors i empreses.

Per al CEDEM, al 2017 hi havia  pocs projectes o idees innovadores; una manca d’itineraris personalitzats per tipus de projecte emprenedor; una manca de programes de consolidació, sobretot en els primers anys de creació de l’empresa; i poc coneixement de la marca CEDEM i poca visibilitat de l’ecosistema emprenedor del Bages.

Les solucions que es van adoptar per fer front a aquests problemes han estat  treballar per la “captació, la viabilitat dels projectes i en la seva consolidació”.

Captació, viabilitat i consolidació

En la línia de captació de projectes més innovadors i amb més valor afegit, des del centre manresà s’ha treballat per potenciar la marca CEDEM afegint al logo “Manresa Emprèn”, per tal de clarificar els servis oferts i redefinir les eines de comunicació, sobretot apostant de forma clara per les Xarxes Socials, s’ha potenciat el servei de creació d’empreses del PAE-CIRCE, participació activa en els Premis d’Iniciatives Empresarials, cerca activa de projectes innovadors al territori, s’ha seguit treballant en el foment de l’emprenedoria entre els joves amb Idees Joves i el boca-orella dels usuaris satisfets que n’han derivat a d’altres.

Pel que fa a la viabilitat s’ha treballat en la idea i el model de negoci, la cerca de recursos i en la pròpia persona emprenedora, en les seves aptituds i actituds (CEDEM Talent). Es realitzen itineraris de sessions periòdiques per persones emprenedores on a part de donar una informació general sobre el que implica i el què es necessita per muntar una empresa,  treballem amb la idea, definim bé el model de negoci i la seva viabilitat econòmica i revisem diferents opcions de finançament i ajuts existents. Si el projecte ho requereix s’ofereix també assessorament especialitzat ofert per diferents experts segons les necessitats CEDEM Plus (pacte de socis, digitalització, estratègia, comercialització,…). Així abans d’iniciar el projecte volem que es treballi el model de negoci amb una proposta de valor clara, contrastar que hi hagi mercat, validacions. Que hi hagi una bona planificació econòmica-financera. Inversió ben definida, provisió  de fons i èmfasi en el punt d’equilibri i minimització de riscos.

Quan a la consolidació, el CEDEM treballa per disposar de diferents programes que puguem oferir a les persones emprenedores sobretot en els seus primers anys de vida: Consolida’t (per microempreses i pimes), Futur Mod (projectes del sector moda), programes de mentoratge, Accelera (start-ups en els cinc primers anys de vida), Accelera el creixement (pimes de més de 5 anys activitat).

Entre 25 i 44 anys, franja d’edat de persones usuàries del CEDEM

El 80,7 % de les persones objecte de l’estudi de la Diputació i usuàries del CEDEM tenen entre 25  i 44 anys, el 54,8% té estudis secundaris i el 54,9% té una empresa de serveis i un 41,9% són dones. És important destacar la dada que un 96,8% ha emprès per oportunitat enfront un 3,2% que ho ha fet per necessitat.

De mitjana, les empreses que es mantenen en funcionament tenen 1,4 treballadors, si bé el 68,4% d’elles en té només un.

El 47,4% diu que l’empresa té bones perspectives de cara a l’any vinent (2021), mentre que el 21,1% les considera dolentes i un altre 21,1% les considera regulars.

Documents relacionats

  • imatge
  • imatge

Publicació original

El CEDEM de l’Ajuntament de Manresa obté la millor taxa de supervivència de les empreses que va assessorar el 2017
Etiquetat a:                                    
%d bloggers like this: