Educació convoca els Premis a l’Esforç i al Rendiment Acadèmic Excel·lent del curs 2020-21

Es pot presentar l’alumnat de primària, secundària i batxillerat del curs 2020/21

A la darrera edició celebrada al 2019, es varen premiar a un total de 639, de centres educatius de totes les Illes Balears

També s’han publicat les convocatòries dels premis extraordinaris i d’ excel·lència, de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2020-2021

La Conselleria d’Educació i Formació Professional, mitjançant la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, acaba de publicar al BOIB (15 d’abril) la convocatòria dels Premis a l’Esforç i al Rendiment Acadèmic Excel·lent del curs 2020-21. Així com les convocatòries dels Premis extraordinaris i d’ excel•lència, de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2020-2021.

La primera de les convocatòries va adreçada a l’alumnat d’educació primària, secundària obligatòria i batxillerat de centres educatius de les Illes Balears i correspon al curs 2020-2021.

Els premis tenen com a objectius principals potenciar la millora dels resultats acadèmics i reconèixer l’esforç com a estímul que propicia la motivació pels estudis i la formació personal, a més de valorar el rendiment acadèmic excel·lent.

Premis a l’Esforç Personal i/o al Rendiment Acadèmic als alumnes d’educació primària

Poden obtenir aquest premi els alumnes de sisè curs que hagin superat el segon cicle de l’etapa i siguin mereixedors d’un especial reconeixement per l’esforç personal i la dedicació mostrada per superar les dificultats i/o pel rendiment acadèmic al llarg de tota l’etapa de primària. S’atorga un premi a un alumne per cada centre que participi en la convocatòria. El premi consisteix en un diploma i un petit obsequi.

Premis a l’Esforç Personal a l’alumnat d’ESO

Aquests premis distingeixen als alumnes que han estat proposats per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria en la convocatòria ordinària de juny del curs 2020-2021 i siguin mereixedors d’un especial reconeixement per l’esforç personal i la dedicació mostrada per superar les dificultats. Cada centre pot proposar un alumne que consideri que és mereixedor del premi pel seu esforç personal, encara que no tengui un expedient acadèmic brillant. El premi consisteix en un diploma i un petit obsequi.

Premis al Rendiment Acadèmic Excel·lent a l’alumnat d’ESO

Obtenen aquest premi els alumnes que hagin finalitzat el quart curs d’educació secundària obligatòria en la convocatòria ordinària de juny del curs 2020-2021 i hagin obtingut una nota mitjana a tota l’etapa igual o superior a 9. El premi consisteix en un diploma i un petit obsequi.

A la darrera edició celebrada al 2019, es varen premiar a un total de 639 estudiants de centres educatius de totes les Illes Balears.

Premis extraordinaris i a l’excel·lència de batxillerat a les Illes Balears curs 2020-2021

També s’ha publicat al BOIB les convocatòries dels Premis extraordinaris i els Premis amb aprofitament acadèmic excel·lent de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2020-2021. La finalitat d’aquestes convocatòries és afavorir el rendiment acadèmic i millorar la preparació dels alumnes.

La convocatòria anual dels premis extraordinaris de batxillerat, com a opció prèvia a la inscripció per concórrer als Premis Nacionals de Batxillerat, representa un incentiu per a tots els alumnes que volen confirmar la seva excel·lència en la preparació acadèmica. Igualment, el reconeixement de l’esforç esdevé un estímul que propicia la motivació pels estudis i la formació personal.

Per ampliar aquesta informació, podeu consultar la web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.Publicació original

Educació convoca els Premis a l’Esforç i al Rendiment Acadèmic Excel·lent del curs 2020-21
%d bloggers like this: