Dret digital i de les TIC


La regulació es moderna i segurament estem arribant al final. Ja que la idea d’aquesta

regulació es que una obra es podia vendre es podia vendre o excloure. Els hereus podien

gaudir dels beneficis durant 70 anys en Europa.

En el camp de l’audiovisual es compren continguts, i aquests supòsits han d’estar protegits.

El repte es la digitalització a internet, fa que els continguts, es difícil de rentabilitzar

econòmicament continguts. Abans es comprava el suport de la informació. Aixo era el que tu

podies taxar i vendre, era difícil de copiar les obres.

Això canviar radicalment quan copiar un arxiu es pràcticament 0€, compensant a aquestes

pèrdues. Això es va intentar eradicar amb la llei Sinde per evitar la pirateria. L’altre era un

canon, per els CD que compraves una part anava per als artistes per compensar.

Regulació:

Es una competència general, una regulació estatal, en el codi el real decretet legislatiu 1/96 es

un text refós, es molt complicada llavors s’ha fet un text refos. (LPI)

Ha anat actualitzant-se, les directives europees necessiten una llei

Aquesta llei, Article 10, tot tema comunicatiu queda recollit a aquesta llei, no hi ha cap aspecte

audiovisual que quedi exclòs ,en principi de la protecció intel·lectual.

Article 11:

Les traduccions, reduccions, adaptacions també queden protegides.

Article 12: Bases de dades però nomes en l’ordre que ha seguit la base de dades.

No queda protegits: Acords , decisions, informes, legals, dictàmens dels organismes públics.

Article 5: L’autor de l’obra es qui té la propietat intel·lectual.

Article 6: Quan un article és anònim la propietat intel·lectual cau sobre l’editor.

Article 7 : L’obra en col·laboració, cadascun dels autors són co-autors.

Article 8: En l’obra col·lectiva el coordinador la propietat recau sobre el coordinador. En el

camp de l’audiovisual es el més comú tot i que els periodistes volen que s’apliqui l’article 7.

Article 52: Si no hi ha cap acord o pacte els periodistes poden publicar o conserven el dret

d’autor. Sempre que no perjudiqui la publicació. Tens dret a conservar el dret d’autor com a

periodista sobre el que hagis fet en un periòdic.

Article 14: Ens descriu dos tipus de drets, morals, i patrimonials. Els morals serien drets no

econòmics i els patrimonials econòmics.

Morals: son irrenunciables i intransmissibles, no es poden vendre, el control sobre la seva obra

i decidir, pot impedir modificacions, o decidir sobre el destir. La distribució de la obra.

Els patrimonials: Article 17: Drets renunciables, el autor pot decidir renunciar-hi o vendre’ls

pot treure rendiment. Per protegir a l’autor l’article 43.5 estableix un regim, estrany, però

necessari. Es prohibeix que es cedeixi els drets d’autor a un mitjà inexistent en el moment.Publicació original

Dret digital i de les TIC
× +info?
%d bloggers like this: