Disseny, implementació i avaluació del pla d’explotació dels recursos TIC als centres de primària del Baix Ebre


Els àmbits educatius i socials sempre s’han analitzat sotmesos a diversos canvis i des d’una perspectiva de constant evolució. Aquests canvis, en general, plantegen nous reptes a les autoritats educatives, als professionals relacionats amb el món de l’ensenyament i l’educació i, sobretot, al professorat. La irrupció de les noves tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC) ha transformat les estructures, les dinàmiques i els fonaments del teixit social i del plantejament educatiu. L’ús de les TIC, fins ara considerat exclusivament com una eina, ha d’avançar de manera efectiva cap a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge.

Descarrega el llibre

Compra el llibre en impressió per comanda

Llegeix el llibre en líniaPublicació original

Disseny, implementació i avaluació del pla d’explotació dels recursos TIC als centres de primària del Baix Ebre
× +info?
%d bloggers like this: