Resum:

[ES] Les empreses augmenten cada vegada més el nombre de dispositius electrònics que fan servir. Això deriva en que qualsevol usuari que pertany a una empresa que tingui cert problema amb algun dispositiu, es veurà …[+]


[ES] Les empreses augmenten cada vegada més el nombre de dispositius electrònics que fan servir. Això deriva en que qualsevol usuari que pertany a una empresa que tingui cert problema amb algun dispositiu, es veurà obligat a contactar amb un tècnic i esperar que solucioni el seu problema. Quan el nombre d’usuaris s’incrementa nombrosament, poder gestionar correctament el conjunt de trucades d’atenció i no deixar cap incidència oblidada resulta una tasca difícil de mantenir. De la mateixa manera, és important per a una empresa la possibilitat de portar el control sobre els diferents dispositius que són utilitzats per cada un dels usuaris de l’empresa. Coneixent quin dispositiu està utilitzant cada usuari, així com informació més específica sobre cada dispositiu. També, resulta interessant la capacitat de poder gestionar projectes o tasques internes dins de la mateixa empresa, realitzats pel personal de suport. D’aquesta manera, es permet portar un control sobre l’estat dels diferents projectes. Això millora significativament l’organització i el control sobre un projecte o tasca, permetent assegurar en millor mesura el seu èxit. Com a conclusió, en aquest projecte s’implementarà una aplicació web desenvolupada principalment en el llenguatge PHP mitjançant l’ús de l’framework Laravel que inclourà les tres funcionalitats anteriorment esmentades. Proporcionant com a aplicació web una taula d’ajuda o HelpDesk als usuaris de l’empresa, un control sobre les diferents incidències i projectes que es vagin a realitzar en l’empresa i una gestió general sobre les incidències, dispositius i projectes per part de l’administrador de la aplicació.

[-]

[CA] Les empreses augmenten cada vegada més el nombre de dispositius electrònics que
fan servir. Això deriva en què qualsevol usuari pertanyent a una empresa que tinga cert
problema amb algun dispositiu, es veurà obligat …[+]


[CA] Les empreses augmenten cada vegada més el nombre de dispositius electrònics que
fan servir. Això deriva en què qualsevol usuari pertanyent a una empresa que tinga cert
problema amb algun dispositiu, es veurà obligat a contactar amb un tècnic i esperar que
solucione el seu problema. Quan el nombre d’usuaris incrementa nombrosament, poder
gestionar correctament el conjunt de crits d’atenció i no deixar cap incidència oblidada
resulta una tasca difícil de mantindre.
D’igual manera, resulta important per a una empresa la possibilitat de portar el control
sobre els diferents dispositius que són utilitzats per cadascun dels usuaris de l’empresa.
Coneixent quin dispositiu està utilitzant cada usuari, així com informació més específica
sobre cada dispositiu.
També, resulta interessant la capacitat de poder gestionar projectes o tasques internes
dins de la mateixa empresa, realitzats pel personal de suport. D’aquesta manera, es
permet portar un control sobre l’estat dels diferents projectes. Això millora
significativament l’organització i el control sobre un projecte o tasca, permetent
assegurar en millor mesura el seu èxit.
Com a conclusió, en aquest projecte s’implementarà una aplicació web desenvolupada
principalment en el llenguatge PHP mitjançant l’ús del framework Laravel que inclourà
les tres funcionalitats anteriorment esmentades. Proporcionant com a aplicació web una
taula d’ajuda o HelpDesk als usuaris de l’empresa, un control sobre les diferents
incidències i projectes que es vagen a realitzar en l’empresa i una gestió general sobre
les incidències, dispositius i projectes per part de l’administrador de l’aplicació.

[-]

[EN] Les empreses augmenten cada cop més el nombre de dispositius electrònics que tenen en servei. Això significa que qualsevol usuari que pertanyi a una empresa que tingui un problema amb un dispositiu es veurà obligat a contactar amb un tècnic …[+]


[EN] Les empreses augmenten cada cop més el nombre de dispositius electrònics que tenen en servei. Això significa que qualsevol usuari que pertanyi a una empresa que tingui un problema amb un dispositiu es veurà obligat a posar-se en contacte amb un tècnic i esperar a que es resolgui el problema. Quan el nombre d’usuaris augmenta en gran nombre, és difícil de mantenir poder gestionar correctament el conjunt de trucades de servei i no deixar oblidat cap incident. De la mateixa manera, és important que una empresa pugui fer un seguiment dels diferents dispositius que fan servir cadascun dels usuaris de la companyia. Saber quin dispositiu utilitza cada usuari, així com informació més específica sobre cada dispositiu. A més, és interessant la capacitat de gestionar projectes interns o tasques dins de la mateixa empresa, realitzats pel personal de suport. D’aquesta manera, és possible fer un seguiment de l’estat dels diferents projectes. Això millora significativament l’organització i el control d’un projecte o tasca, cosa que permet assegurar-ne millor l’èxit. En conclusió, aquest projecte implementarà una aplicació web desenvolupada principalment en llenguatge PHP mitjançant el framework Laravel que inclourà les tres funcions esmentades anteriorment. Proporcionar com a aplicació web un servei d’assistència o HelpDesk als usuaris de l’empresa, un control sobre les diferents incidències i projectes a dur a terme a l’empresa i una gestió general de les incidències, dispositius i projectes per part de l’administrador de l’aplicació.

[-]

titulació: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria InformàticaPublicació original

Disseny i implementació d’un gestor d’incidències, inventari i tasques TIC
× +info?
%d bloggers like this: