OBJECTIUS DEL CURS

Amb la finalitat d’oferir formació continuada a DPDS i especialistes en protecció de dades, la Comissió de Transformació Digital de l’ICAB ha organitzat aquest curs en relació a les Transferències Internacionals de dades (en endavant, “TI”) que pretén oferir una anàlisi detallada de les mateixes, la seva regulació i els possibles impactes que puguin suscitar en l’operativa de negoci de les companyies afectades.

Es prestarà especial atenció a la Decisió de l’TJUE en el cas de Data Protection Comissioner V Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems (C-311/18), també conegut com Schrems II i les seves conseqüències, així com les alternatives existents en l’actualitat per articular l’intercanvi de dades entre la Unió Europea i els Estats Units. No menys important, s’analitzarà la perspectiva de les TI a Àsia i Sud-amèrica. Finalment, s’oferiran casos pràctics per part de DPDS.

PROGRAMA
Dimarts 01/06/2021
Aproximació a la figura de les transferències internacionals.
a) Concepte de transferència internacional.
b) Posicions jurídiques.
c) Modalitats.
d) Requisits i excepcions (menció a CCT i NCV).
e) Estats amb / sense nivell de protecció adequat.
Ponent:
Carlos García. Advocat

Dijous 03/06/2021
Transferències internacionals de dades als Estats Units i al Regne Unit.
a) Estats Units d’Amèrica i la seva particular visió de “privacy”.
b) Decisió de la Comissió, de 26 de juliol de 2000, sobre els principis de Port Segur ( “Safe Harbor”).
c) Decisió d’execució (UE), núm 2016/1250, de la Comissió, de data 12 de juliol de 2016, sobre l’adopció de l’Acord sobre l’Escut de
d) Privacitat UE-EUA ( “Privacy Shield”).
e) Brexit. Conseqüències anteriors i posteriors.
Ponent:
Belén Arribas. Advocada, DPD i Vocal de la Comissió de Transformació Digital de l’ICAB

Dimarts 08/06/2021
Transferències internacionals de dades a Àsia.
a) Mirada introspectiva sobre la situació normativa en matèria de protecció de dades i el “Brussels effect”.
b) Dificultats i problemàtiques existents per a un nivell de protecció adequat.
c) Opcions de futur. Casos d’èxit del Japó i Corea de Sud.
d) Especial menció a el cas COVID-19 i com s’han gestionat les dades de salut obtingudes dels diferents aplicatius.
Ponent:
Albert Castellanos. Advocat i Vocal de la Comissió de Transformació Digital de l’ICAB

Dijous 10/06/2021
Taula rodona (debat entre DPD s)
Es plantejaran qüestions de diversa índole a Delegats de Protecció de Dades en exercici, que permetran conèixer com s’ha abordat per part de el sector empresarial la incertesa derivada de la Sentència Schrems II.
Ponents:
DPD pendents de confirmació
moderador:
Albert Castellanos. Advocat i Vocal de la Comissió de Transformació Digital de l’ICAB

PLATAFORMA:

* La sessió s’impartirà a través de la plataforma ZOOM.

Totes les persones inscrites al Curs rebran via e-mail (el dia abans de cada sessió) l’enllaç corresponent per poder accedir-hi.
Us comuniquem que tant els ponents com l’organitzador del curs prohibeixen expressament l’enregistrament audiovisual i posterior difusió i exhibició de la seva imatge en qualsevol suport, sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant  reproducció, íntegra o parcial de les diferents sessions.

Aquesta prohibició es fa extensible a qualsevol document que sigui annexat a la sessió, amb independència del seu format i suport, com ara fotografies, diapositives, imatges incloses en vídeo, presentacions Power Point o qualsevol altre mitjà d’exhibició o difusió pública sense restricció.

DURADA

Cada sessió durarà 2 hores (8 hores en total), de 14h a 16h.

Les classes s’impartiran dimarts i dijous a través de la plataforma ZOOM.

Es facilitarà l’accés a la plataforma on-line de l’ICAB, on es podran consultar els enregistraments de cadascuna de les sessions i els materials facilitats pels professors.Publicació original

des de cloud fins Schrems II, tot el que l’especialista necessita saber
× +info?
%d bloggers like this: