Curs gratuït “Disseny i Càlcul del compliment del CTE DB SI (Compliment en cas d’incendi) amb el CYPECAD MEP”


El pròxim 2 de març de 10h a 11h es durà a terme el curs online gratuït de Disseny i Càlcul del compliment del CTE DB SI (Compliment en cas d’incendi) amb el CYPECAD MEP.

Amb el mòdul Seguretat en Caixa dfocs DB I, integrat en la solapa Incendis de l’ programa CYPECAD Eurodiputada, es realitza el disseny i verificació de les característiques geomètriques i constructives i instal·lacions de protecció necessàries per al compliment de les exigències bàsiques imposades als edificis pel Codi Tècnic de l’Edificació, en el Document Bàsic I Seguretat en Caixa dfocs; així com la justificació documental d’aquestes, que s’inclou en els projectes bàsics i d’execució d’edificis d’habitatges (amb usos residencial habitatge, aparcament, administratiu i comercial), edificis de locals i oficines (amb usos administratiu, comercial i aparcament), i edificis residencials públics (inclou els recintes d’aquests tipus d’edificis amb un de pública concurrència).

Registra’t ara!Publicació original

Curs gratuït “Disseny i Càlcul del compliment del CTE DB SI (Compliment en cas d’incendi) amb el CYPECAD MEP”
× +info?
%d bloggers like this: