Crònica del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa del dia 20 de juliol de 2023


El Ple ha aprovat la pròrroga de la reducció temporal les tarifes del bus urbà, l’inventari de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament, diverses modificacions puntuals del POUM, les festes locals de Manresa per a l’any 2024, la continuïtat del conveni amb la Generalitat per desplegar un Pla Educatiu d’Entorn o bé les bases per atorgar beques a entitats esportives, entre altres qüestions.

imagen

Aquest dijous, 20 de juliol, ha tingut lloc el primer ple municipal ordinari del mandat 2023-2027, el primer també que se celebra en horari matinal, a partir de 2/4 de 10, d’acord amb el que es va acordar en el ple extraordinari del dia 4 de juliol.

 

La sessió s’ha iniciat amb l’aprovació de les actes de les sessions anteriors, corresponents als plens dels dies 17 i 26 de juny, i 4 de juliol, a les quals s’ha donat llum verd sense cap objecció.

 

Seguidament s’ha passat a les qüestions de Presidència, donant compte de les resolucions d’Alcaldia, entre les quals hi havia diversos expedients de modificació de crèdits dins el Pressupost municipal vigent. Concretament, s’han notificat suplements de crèdit per un import total d’1.087.000 euros, que es financen amb transferències d’altres partides municipals per un import de  729.000 euros, i ingressos procedents de Diputació i Generalitat per import de 358.000 euros. Una part important dels canvis de partida correspon a modificacions de capítol 1 (Recursos Humans), o a la instal·lació artística del festival Jardins de Llum, i pel que fa a als ingressos d’altres administracions, serveixen per finançar temes de via pública i Protecció Civil o de l’obrador del mercat de Puigmercadal, entre altres. En el ple s’ha acordat que aquestes modificacions de crèdit s’exposaran prèviament en Comissió Informativa d’Hisenda.

 

La sessió ha continuat amb els dictàmens de l’àrea de Serveis Generals. Dins la regidoria delegada d’Hisenda, s’han aprovat dos dictàmens de rectificació de l’Inventari General Consolidat dels Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Manresa. Un d’ells feia referència al tancament de l’any 2022, i l’altre a la finalització del mandat 2019-23. A 31 de desembre de l’any passat, el conjunt de béns inventariables del consistori s’elevava a 224 milions d’euros, i el dia 16 de juny, al final del mandat anterior, a 226 milions. Tots dos dictàmens s’han aprovat amb el vot favorable de dels grups municipals d’ERC, Junts, PSC i Impulsem, i l’abstenció de Fem, FNC i Vox.

 

Tot seguit, el ple ha donat llum verd a la pròrroga de la reducció temporal de les tarifes del servei d’autobús urbà de Manresa. La rebaixa ja es va aprovar el gener passat pel període gener-juny, i ara s’ha prorrogat fins a final d’any (podeu trobar més informació sobre aquesta mesura en aquest enllaç). El dictamen ha tingut el vot a favor de tots els grups del consistori llevat de FNC, que s’ha abstingut.

 

El ple també ha aprovat un dictamen que fa referència a la regulació de les assignacions econòmiques que tenen els grups municipals representats al Ple Municipal, que a partir d’ara queden recollides a les Bases d’Execució del Pressupost. Aquesta qüestió ha rebut el vot favorable de tots els grups excepte Fem Manresa, que s’ha abstingut.

 

Tot seguit, s’ha donat llum verd a un expedient de modificació de crèdit que és competència del Ple, perquè fa referència a temes que es financen amb el superàvit de l’exercici anterior (romanents positius de tresoreria). Una part important del romanent, que era de 5,7 milions d’euros, s’havia aplicat en interiors modificacions de crèdit, i quedaven 682.696 euros, que segons s’ha aprovat avui, es destinaran a finançar en part el Pla de Mobilitat Urbana; a suplementar partides de subministrament d’aigua, llum i gas; a un programa d’accessibilitat turística; a la creació d’una partida per fer els treballs arqueològics al solar on és previst construir el nou Arxiu Comarcal; a l’adquisició de tres vehicles elèctrics; i a finançar actuacions dels Consells de Districtes Centre i Llevant. El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups del govern municipal (ERC, PSC i Impulsem) i l’abstenció de la resta de grups.

 

La següent modificació de crèdit aprovada servirà per finançar una instal·lació de l’obrador del mercat de Puigmercadal; ajuts per a temes d’innovació i recerca a les universitats amb seu a Manresa; un altre compromís d’una actuació a la via pública dels Consells de Districte; i temes de Recursos Humans. L’augment de crèdits és de 61.000 euros, que es financen amb baixes de crèdits i sobrants de préstec. S’ha aprovat també amb els vots favorables del govern i l’abstenció de la resta de grups.

 

En el darrer dictamen d’Hisenda s’ha aprovat un reconeixement extrajudicial de crèdits a favor de diversos proveïdors. Es tracta de factures per serveis prestats, que per causes tècniques no han tingut la tramitació prèvia. En aquest cas fan referència a temes com telefonia o serveis que presta la protectora d’animals. L’import total de totes aquestes factures és de 18.500 euros. S’ha aprovat igualment amb els vots d’ERC, PSC i Impulsem, i l’abstenció de Junts, Fem, FNC i Vox.

 

Pel que fa a la regidoria de Recursos Humans, s’ha aprovat un dictamen per modificar la plantilla de personal funcionari, per tres qüestions. La primera ve derivada de canvis normatius en els nivells laborals d’agents i caporals de la Policia Local, una modificació que no suposa increments econòmics ni d’efectius. En segon lloc, es crea un lloc de treball de plantilla que fins ara era ocupat a través d’un programa, a l’àrea de Recursos Humans. I en tercer lloc, es crea una plaça de tècnic mitjà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a través de promoció interna. En aquests dos darrers casos tampoc no hi ha  afectació econòmica. El dictamen s’ha aprovat amb d’ERC, PSC, Impulsem i FNC, i l’abstenció de Junts, Fem i Vox.

 

 

En l’àrea de Territori, s’han aprovat tres dictàmens en relació al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El primer ha estat una alteració puntual en compliment d’una sentència, que determina que cal canviar qualificació urbanística d’una parcel·la i equiparar-la a les de l’entorn, a la plaça Prat de la Riba. Hi han votat a favor ERC, Junts, PSC i Impulsem, i l’abstenció de FEM, FNC i Vox.

 

També s’ha aprovat provisionalment (ja s’havia fet fa uns mesos l’aprovació inicial) la modificació puntual del POUM, pel que fa a diverses qüestions de normativa. Així, es fan canvis i esmenes a un total de 39 articles i hi ha dos articles de nova creació per esmenar errades, clarificar aspectes o fer canvis que reforcin el criteri únic d’intervenció, entre altres. El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable dels grups d’ERC, PSC i Impulsem, en contra de Junts Manresa, i l’abstenció de Fem, FNC i Vox.

 

La darrera aprovació provisional de modificació del document de planejament inclou canvis o esmenes d’errades en quatre plans d’actuació urbanística, en sectors com Rosa Sensat, el carrer Era d’en Coma o el carrer Concòrdia. També s’exclou del document de modificació l’àmbit del Pla d’Actuació Cerdanya. El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups del govern i l’abstenció dels grups d’oposició.

Tot seguit, dins la regidoria de Cultura i Llengua, s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups els dies festius a Manresa per a l’any 2024. Seran el dimarts 21 de febrer (Festa de la Misteriosa Llum) i el 2 de setembre (Festa Major).

 

De la regidoria d’Educació, s’ha aprovat amb àmplia majoria, de tots els grups llevat de Vox, que hi ha votat en contra, i FNC, que s’ha abstingut, l’acord per mantenir el conveni de col·laboració signat amb el departament d’Educació de la Generalitat per al desplegament d’un Pla Educatiu d’Entorn.

 

El darrer dictamen era de la regidoria delegada d’Esports i Salut. S’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria de subvencions destinades a entitats i clubs esportius locals, per a la temporada 2023-24. Hi han votat a favor tots els grups municipals llevat de FNC i Vox, que s’han abstingut.

 

Un afer sobrevingut, que ha estat aprovat amb els vots del govern i Junts, i l’abstenció de la resta de grups, ha estat la modificació de l’acord de designació de representants de l’Ajuntament al patronat de la Fundació de la Fira Mediterrània. Per error s’hi van designar 5 membres, quan només podien ser 4.

 

El darrer apartat del Ple ha estat el de precs i preguntes al govern municipal. S’ha respost una pregunta del grup de FNC en relació a l’atenció al públic en català a les dependències de l’Ajuntament; i dues preguntes de Fem, sobre la informació que s’ha donat a la població de les mesures per combatre les altes temperatures; i sobre la residència per a persones grans de propietat privada en desús al sector de la Concòrdia. Finalment, de les 7 preguntes que ha formulat el grup de Junts, el govern n’ha respost dues, referents al protocol seguit en ple de constitució del consistori del 17 de juny passat; i en relació a la restitució de les estelades en espais públics un cop hagi acabat el període electoral. El govern ha manifestat que respondrà la resta de qüestions en la propera sessió atès que s’havien formulat el vespre anterior a la sessió i no ha disposat de prou temps per preparar la resposta.

 

El ple ha finalitzat amb diversos precs formulats per Fem i Junts. La propera sessió del Ple Municipal tindrà lloc el 21 de setembre, a 2/4 de 10 del matí.

 

Documents relacionats

  • imagen

Publicació original

Crònica del Ple ordinari de l’Ajuntament de Manresa del dia 20 de juliol de 2023
Etiquetat a:                            
A %d bloguers els agrada això: